Home   |  تماس با ما و ارسال مطالب |  پروژه‌ها  | نرم‌افزارهاي مورد نياز |

home

 

02-04-2022

 

 

سوره قدر ، مكی 5 آيه

 

به نام خداوندِ رحم كنندهِ ( بخشنده ، گذشت كننده )  مهربان ( با شفقت ، با عاطفه )

  1. ما نازل كرديم آن را در شب قدر ( قدر به معنی  اندازه چيزی ، مقدار ، مرتبه ، پايه ، ارزش ، طبقه ، مرحله ، پيمانه ، سنجش و ....  )

  2. و چه چيز آگاه ( باخبر ، معلوم ، مشخص ) كرد ( فهماند )  تو را ، [كه] چيست شب قدر

  3. شب قدر ، بهتری است ( خير ، نيكو، نيكی است ) از يكهزار ماه

  4. نازل ميشود ( فرود و پايين می آيد )  ملائكه و روح  در آن به اجازه ( اراده ، اعلام ، اطاعت ، اذن ، دستور ، خواست ) سرورشان ، از برای  هر [تمام] امری ( فرمانی ، دستوری ، كاری ، منظوری )

  5. سلامی ( سلامتی ، درودی ، زنده باشی ، تن درستی ) [است] آن  تا هنگام طلوع ( طلوع گاه ) سپيده دم ( صبحگاه ، سحر )