Home   |  تماس با ما و ارسال مطالب |  پروژه‌ها  | نرم‌افزارهاي مورد نياز |

home

 

17-01-2019

 

سوره همزه ، مكی 9 آيه

 

به نام خداوندِ رحم كنندهِ ( بخشنده ، گذشت كننده )  مهربان ( با شفقت ، با عاطفه )

  1. وای برای هر ( تمام ) عيبجويی ( تحريك و وسوسه كننده ای ، بدگويی ، نكوهش كننده ای ، ملامت و سرزنش كننده ای ) ، طعنه زننده ای ( زخم زبان زننده ای ، سركوفت زننده ای )

  2. كسی كه جمع كرد ( اندوخت ) مالی ( دارايی و ثروتی ) را و متعددش كرد ( بشمردش ، شماره اش كرد ، به جريان افزون كردنش انداخت )

  3. حساب ( گمان و پندار ، خيال ) ميكند كه مالش ( دارايی و ثروتش ) ، جاويد ( هميشگی ، جاودانی ، دائمی ) داردش

  4. هرگز ، حتما گرفته و انداخته ميشود ( از مالش گرفته و جدا سپس  بيرون انداخته ميشود ) در  حطمة ( آتش سخت و سوزان و بی رحم و خرد كننده )

  5. و چه چيزی آگاه ( باخبر و معلوم ، مشخص ) كرد تو را ، [كه] چيست ( چه باشد ) حطمة

  6. آتش خداوند افروخته شده ( شعله ور كرده  ، فروزان كرده شده ، روشن كرده شده )

  7. آنچه كه ( آن چيزی كه ) مطلع ( آگاه و باخبر ، حس و درك ) ميكند ( اطلاع ميدهد ، رسانده ميشود ) بر دلها  (  قلبها )

  8. كه آن برای ايشان [هست] احاطه شده ای ( بسته و بافته و محاصره شده ای ، پوشيده شده ای )

  9. در ستونی ( پايه ، تكيه ، پشتی ) استوار شده ای ( در بند كشيده شده ای ، بلند و بالايی ، گسترده شده ای )