Home   |  تماس با ما و ارسال مطالب |  پروژه‌ها  | نرم‌افزارهاي مورد نياز |

home

 

31-03-2009

 

نشانه‌هاي قيامت

 

 

و زماني كه واقع شود گفتار ( هنگام وعده رسيد ) براي ايشان ، بيرون مي‌آوريم براي ايشان حيواني ( جنبنده‌اي ) را از زمين [كه] تكلم مي‌كند ايشان را ، بدرستي انسيان ( مردم ) باشند به آيات ما يقين نمي‌آورند . 82 نمل

به احتمال زياد اين حيوان موجود عجيب‌الخلقه‌اي باشد كه تا به حال نمونه آن ديده نشده است و نظر زيست شناسان و مردم عادي را به خود جلب خواهد كرد . اين حيوان هيچ خطري براي انسانها نخواهد داشت و وظيفه آن صرفا تكلم با انسانهاست و يقينا خلاصه مطلب آن فرارسيدن موعد قيامت و ظهور مسيح رسول الله است .

 

 

و گفتيم از بعد او ( غرق شدن فرعون ) براي پسران اسرائيل [كه] ساكن شويد زمين را ، پس آنگاه كه آيد وعده آخرت ( نهايي و پاياني ، قيامت ) ، بياوريم به شما پيچيده‌اي ( گروه مردم از هر قشر و صنف و نژاد ، از همه چيز درهم و بر هم ، متشنج و شوريده ) . 104 اسراء

قبل از قيامت ، بلا و مصيبت بزرگي همچون هولوكاست و شايد بدتر از آن گريبانگير قوم بني اسرائيل خواهد شد . چيزي كه يهود آن را آرماگدون مي‌نامد و علت آن اين ميتواند باشد كه قوم بني اسرائيل قومي مسيح ستيز است و قبل از ظهور ايشان ، اين قوم ميبايست ضعيف ، منزوي و پراكنده شوند تا نتوانند مجددا تصميم به مصلوب كردن ايشان بگيرند و صد البته تكذيب ، خصومت و  ....

 

 

و زماني كه زده شد پسر مريم [را] مثالي ( پند و اندرزي ) ، آنگاه قوم تو از او باز ميدارند ( منع ميكنند ) 57
و گفتند آيا خدايان ما بهتري [هستند] يا او ، نزدند آن [مثال] را برايت مگر [به] جدال ( ستيزه ) ، بلكه ايشانند قومي خصومت ( دشمني و گينه ) كنندگان 58
كه او [مسيح رسول الله نيست] مگر بنده‌اي [كه] نعمت داديم برايش و قرار داديم او را مثالي ( عبرتي ، الگويي ، سرمشقي ) براي پسران اسرائيل و اگر بخواهيم حتما قرار ميدهيم از شمايان ملائكه‌اي را در زمين [تا] جايگزين شوند 59
و بدرستي او ( ظهور مسيح رسول الله ) حتما علمي ( دانشي ، مايه فهميدن و دانستني ) براي ساعت ( قيامت ) [است] ، پس ترديد ( شك ) نكنيد به آن [موضوع ، واقعه] و تبعيت كنيد مرا ، اين [است] راهي مستقيمي ( پابرجايي ) 60
و باز ندارد ( مسدود و منع ) نكند شما را شيطان ، بدرستي اوست براي شما دشمني آشكاري 61
و زماني كه آمد عيسي به بينات ( دلايل آشكار ) ، گفت آمده‌ام ( يا آورده‌ام ) شما را به حكمت و براي اينكه آشكار ( مبين ) كنم براي شما بعض آنكه اختلاف ميكنيد در [مورد] آن ، پس بترسيد ( تقوي و پرهيزگاري ) كنيد خداوند را و اطاعت كنيد مرا 62
بدرستي خداوند اوست سرورم و سرور شما ، پس بندگي كنيد او را ، اين راهي مستقيمي ( پايداري ) [است] 63
پس اختلاف كرد احزاب ( گروها ) از مابينشان ، پس واي براي كساني كه ظلم كردند از عذاب روزي دردناكي 64
آيا چشم به راهند مگر ساعت ( قيامت ) را كه بيايد ايشان را غافلگيرانه‌اي و [در حاليكه] ايشان درنيابند 65
دوستان ( رفيقان ) در چنين روزگاري  بعض ايشان براي بعضي دشمني [هستند] مگر متقيان ( پرهيزگاران ) . 66 زخرف

ظهور مسيح رسول الله نيز يكي از بارزترين نشانه‌هاي قيامت است و علت آن در مبحث مسيح عيسي ابن مريم رسول الله مي‌آيد  كاملا توضيح داده شد . مسيح براي ادعاي خود مبني بر عيساي نبي بودن ادله و نشانه دارد و يكي از اين نشانه‌ها ميتواند ارايه نسخه اصلي تورات موسي و انجيل خودش باشد ، همچنين كتاب قرآن كه ترتيب نزول سوره‌ها به دقت در آن مراعات شده و فاقد هرگونه حزب و جزيي است .

 

 

 

به نام خداوندِ رحم كنندهِ ( بخشنده ، گذشت كننده )  مهربان ( با شفقت ، با عاطفه )

 1. حم

 2. سوگند كتاب آشكار را

 3. ما نازل كرديم آن را در شبي مباركي ( فرخنده‌اي ) [كه] ما بوديم هشدار دهندگان

 4. در آن جدا ميشود هر ( تمام ) كاري حكيمانه‌اي

 5. فرماني ( كاري ) از نزد ما [كه] ما بوديم ارسال كنندگان

 6. رحمتي از [جانب] سرورت ، بدرستي او ، اوست شنواي دانا

 7. سرور آسمانها و زمين و آنچه كه مابين آن دو است ، اگر هستيد يقين آورندگان

 8. نيست خدايي مگر او ، زنده ميكند و مي‌ميراند ، سرور شماست و سرور پدرانتان اوليهاست ( گذشتگان است )

 9. بلكه ايشان در شكي سرگرمند ( بازي گوشي ميكنند )

 10. پس منتظر ( مراقب ) باش روزي را [كه] می‌آورد آسمان به دخاني ( دودي ، ماده تاريكي ، ماده سياهي ) آشكاري

 11. ميپوشاند انسيان ( مردم ) را ، اين است عذابي دردناكي

 12. [مي‌گويند] سرور ما برطرف كن ( باز كن ، بگشاي ) از ما عذاب را ، ماييم ايمان آورندگان

 13. كجا برايشان ذكريست و [در حاليكه] آمده است ايشان را رسولي آشكاري

 14. سپس رو برگردانند از او و گويند آموخته‌اي ( درس ياد گرفته‌اي ) مجنوني [ديوانه‌اي است]

 15. ماييم برطرف  كننده عذاب اندكي ( زماني ) را ، بدرستي شماييد عودت ( بازگشت و تكرار ) كنندگان

 16. روزي كه حمله ميكنيم ، هجوم بزرگ را ، ماييم انتقام گيرندگان

.............  دخان

 

همانطور كه در مبحث قيامت در پيش است ( انقلاب دوم ستارگان نوتروني ) گفته شد ، دخان بر اثر تابش و تصادم صيحة واحدة يا همان امواج گرانشي با اتمسفر زمين توليد و منتشر خواهد شد و چون اين ماده فوق‌العاده جاذب انرژي ( امواج الكترومغناطيس ) است با ورود آن به ريه ، باعث انجماد و اختلال در تنفس ميشود . اين واقعه بعد از ظهور مسيح رسول الله و تكذيب ايشان و همچنين نافرماني از خداوند توسط فرزندان آدم روي خواهد داد .

 

 

و حرامي ( ممنوعي ) براي قريه‌اي [كه] نابود كرديم آن را ، بدرستي ايشان بر نمي‌گردند 95
تا زماني كه گشوده شود ياجوج و ماجوج و ايشان از هر پشته‌اي ( بلندي ، تپه‌اي ) به سرعت جاري ميشوند ( مثل سيل روان ميشوند ) 96
و نزديك شود وعده حق ، پس آنگاه آن مشخصي ( خيره‌اي ) ديدگان كساني كه كفران كردند ، اي واي ما را بوده‌ايم ما در غفلتي از اين [واقعه] ، بلكه ما بوديم ظالمان . 97 انبياء

قوم ياجوج و ماجوج جزو اقوام بدوي و وحشي فرزندان آدم هستند و آنگونه كه در تاريخ قيد شده قومي هستند وحشي و جنگ طلب كه بدون زين بر اسب سوار ميشوند و سلاح‌هاي سرد آنها غلاف ندارد و به احتمال خيلي زياد ساكن تبت و اجداد قوم مغول همچون چنگيز بوده‌اند . زنده شدن و خروج آنها به همراه اسبان تيز رو يكي از حوادث پاياني و نشانه‌هاي نهايي قيامت براي فرزندان آدم است .

 

 

و حتما مي چشانيم ايشان را از عذاب نزديكتر ، غير ( پيش از )  آن ( نزديك به آن ) عذاب بزرگ ، باشد براي ايشان كه برگردند 21
و كيست ظالمتر از كسي كه متذكر شود به آيات سرورش ، سپس اعراض كند از آن ، بدرستي ما از مجرمان انتقام گيرندگان [هستيم] . 22 سجده

تمامي اقوام و ملل تا قبل از روز قيامت دچار بلا و مصيبت زدگي خواهند شد . اين بلايا ميتوانند سيل ، زلزله ، قحطي ، جنگ ، بيماري و حتي سقوط شهاب سنگها و ........ باشد .

و اگر به بينند پاره‌اي ( تكه و جدا شده‌اي ) از آسمان را [كه] سقوط كننده‌اي [است] ، ميگويند ابري متراكم شده‌اي[است] 44
پس رها كن ايشان را تا اينكه ملاقات كرده شوند روزشان را ، آنكه در آن بيهوش ميشوند ( دچار صاعقه ميشوند ، برق گرفته ميشوند )45
روزي كه بي نياز نميكند از ايشان ترفندشان چيزي را و نيستند ايشان ياري شدگان 46
و بدرستي براي كساني كه ظلم كردند عذابي غير ( پيش از )  آن ( نزديك به آن ) [است] و ليكن اكثرشان نمي دانند 47
و صبر كن براي حكم سرورت ، پس بدرستي تو به چشمان ما [پيش نظر و تحت نظر ما هستي] و تسبيح كن به ستايش سرورت زماني را كه به پا ميخيزي 48
و از شب [نماز شب] ، پس تسبيح كن او را و قبل‌هايي [رويت] ستارگان [نماز صبح] 49 طور

شهاب سنگهاي آسماني در حال سقوط به طرف مركز جاذبه سياره زمين سرعتي بسيار زياد و در حال شتاب دارند و به اين دليل اصطكاك فوق‌العاده زيادي با هوا ايجاد ميشود كه باعث بالا رفتن حرارت و اكسيد شدن ( سوختن ) جرم شهاب سنگ ميشود كه در روز مسير حركت شهاب سنگ به همراه دود حاصله ، واضح و روشن است و در گذشته اين مسير دودي شكل را با ابر اشتباه مي گرفتنند ، چون بعد از مدتي توسط باد پراكنده ميشد و شكل ابر را به خود مي‌گرفت .

 

 

 

جمعيت فعلي زمين خيلي زياد شده است و علي‌رغم بوجود آوردن مشكلات زيست محيطي ، اجتماعي و اقتصادي و ..... نميتواند پذيراي ظهور مسيح باشد . پس چنين به نظر ميرسد كه بهترين و تميزترين راهكار براي كاهش جمعيت در روي زمين و بر طرف كردن مشكل جمعيت ، سقوط شهاب سنگها باشد . يعني همان پديده‌اي كه در گذشته باعث انقراض نسل دايناسورها شد . با برخورد اين شهاب سنگها با سطح زمين به علت سرعت و تكانه و انرژي جنبشي خيلي زياد ، هسته‌ها شكافته شده و انرژي هسته‌اي فوق‌العاده زياد و صد البته تميز و بدون عوارض زيست محيطي آزاد ميشود كه ميتواند باعث بروز زلزله و سونامي قوي شده و اتمسفر زمين را آكنده از گرد و غبار كند كه نتيجه آن عدم رسيدن نور خورشيد و يخبندان و مرگ و مير گياهان و جانوران منجمله انسان است .

 

 

به نام خداوندِ رحم كنندهِ ( بخشنده ، گذشت كننده )  مهربان ( با شفقت ، با عاطفه )

 1. نزديك ( مجاور ) شد ساعت ( وقت و زمان قيامت ) و شقه ( شكافته ، تكه ، پاره و جدا شده ) شد ماه

 2. و اگر به بينند نشانه‌اي ( معجزه‌اي ) را ، اعراض ميكنند و ميگويند [كه] جادوي مستمري ( پيوسته‌اي )[است]

 3. و تكذيب كردند و تبعيت كردند [از] تمايلاتشان ( هوا و هوسهايشان ) و هر ( تمام ) كاري ( امري ) استقرار يافته‌اي ( جا افتاده‌اي ، در مكان و زمان خود روي دادني ) [باشد]

 4. و همانا آمده است ايشان را ، از اخبار آنچه كه در آن [است] منزجر شده‌اي ( به صدا و داد و فرياد آمده‌اي ، متنفر شده‌اي ، مايه انزجار )

 5. حكمت ( تدبير و انديشه مدبرانه ) لغايت يافته‌اي ( ادامه يافته‌اي ، بالغه‌اي ، رو به سعودي ، به آخرين حد خود رسيده‌اي ) ، پس كفايت  نميكند هشدار دهندگان ( رسولان )

 6. پس روي برگردان از ايشان [تا] روزي كه فرا ميخواند  صدا كننده  به طرف چيزي نامعلومي ( ناخوش آيندي )

............ قمر

 

 

واقعه قيامت غافلگيرانه و با ظهور و اعلام مسيح شروع ميشود البته براي فرزندان آدم كه ممكن است خيلي وقت پيش طارق منفجره شده باشد و امواج پرقدرت گرانشي به سرعت نور به توان دو در حال نزديك شدن به منظومه شمسي باشند . در واقع شايد قسمت اعظم كيهاني را كه ما مشاهده مي‌كنيم ديگر وجود نداشته باشد چون نور انهدام آنها خيلي ديرتر از امواج گرانشي خواهد رسيد .

چنين به نظر مي‌رسد كه گذر يك موج گرانشي قوي به منزله هشدار نيز ميتوانسته باعث شكافته شدن و ترك خوردگي در ماه باشد . ميتوان چنين تصور كنيم كه در هنگام گذر اين موج گرانشي ، ابتدا ماه از طرف قطبين فشرده شده و شكل بيضي مدور به خود گرفته و بعدا از طرف قطبين كشيده شده و شكل تخم مرغي به خود گرفته است كه در اين صورت ترك خوردگي احتمال خيلي زيادي دارد ولي اين موضوع كه " ماه به دو نيم كره تقسيم شده و مجددا به هم چسبيده است " ، فكر نمي‌كنم منظور خداوند در آيات مورد نظر اين بوده باشد و به نظر من منظور كلي همان ترك خوردن ماه است كه در عكس گرفته شده توسط ناسا كاملا به صورت يك كانال طويل مشخص است .

 

 

در مبحث محاسبه متريك گرانشي سياه چاله ( جرم نوتروني )  در مورد امواج گرانشي توضيحاتي ارايه شده است . ماه قمري است كه روزها و ماه‌هاي سال را به خوبي نشان مي‌دهد و شكافته شدن آن اشاره به آگاه كردن مردم از واقعه و رويداد بسيار مهمي دارد .

 

 

 

پس چگونه  پرهيز ( دوري ، اجتناب ) ميكنيد  اگر كفران كرديد روزي را [كه] قرار ميدهد ( مي گرداند ) متولد شدگان ( مولودان ، كودكان ) را فرتوتي ( سفيد مويي ، پيري ، كهنسالي ) 17
آسمان گشوده شده است به آن ، باشد وعده ( قول و قرار ) او شدني ( انجام يافتني ) . 18 مزمل

يكي ديگر از نشانه‌ها و ويژگي‌هاي قيامت پير شدن و سفيد مو شدن همه كودكان است . البته منظور زال‌هايي كه به دنيا مي‌آيند نيست . براي اينكه علت سفيد مويي آنها فقدان رنگ دانه در موهاي آنهاست . ولي اين پير شدن در روز قيامت شامل تمامي كودكان ميشود و علت آن به هم خوردن ساختار كيهان و منظومه شمسي و بدنبال آن تغييرات مهم ژنتيكي است .

 

 

 

موعد و زمان قيامت :

بدرستي خداوند باز ميدارد ( نگه‌‌ميدارد ، مانع ميشود )  آسمانها و زمين را كه [مبادا] زوال يابند آن دو و اگر زوال ( رو به فنا ) يافتند آن دو ، بدرستي باز [نه] دارد آن دو را از احدي ( شخصي ) از بعد ( غير ) او ، بدرستي او باشد بردباري آمرزنده‌اي . 41 فاطر

خلقت خداوند در نهايت براي خود  عمر مفيدي دارد و بعد از سپري شدن اين عمر مفيد مسلما رو به زوال خواهند گذاشت و بهترين تصميم انهدام آن و شروع خلقت ديگري است . پس قيامت واقعه‌اي اجتناب ناپذير خواهد بود كه براي استمرار و موجوديت خلقت لازم است .

 

نزديك شد نزديك شونده ( روز  قيامت )  57
نيست براي آن از غير ( بدون ، جز ) خداوند آشكار كننده‌اي ( پيدا و يابنده‌اي ، مشخص و روشن كننده‌اي ) 58
آيا پس از اين سخن  تعجب مي‌كنيد ( شگفت زده ميشويد ) 59
و مي خنديد  و نمي گرييد  60
و شماييد بازي كنندگان ( بازي گوشي كنندگان ، سرود خوانندگان ، تكبر كنندگان ) 61
پس سجده كنيد ( زانو زنيد )  براي خداوند و عبادت ( پرستش ، بندگي ) كنيد 62 نجم

تعيين هنگام و موعد قيامت در دست خداوند است و دانشي دارد كه نزد اوست ولي او به وضوح بيان نموده است كه موعد آن خيلي نزديك شده و مدت زمان 1400 سال مدت نسبتا زيادي در خلقت خداوند نيست و ما روز به روز به قيامت نزديكتر و نزديكتر ميشويم .

 

ميپرسند تو را از ساعت ( وقت قيامت ) كه كي باشد استقرار ( توقف و ايستادن ، روي دادن ) آن ، بگو جز اين نيست كه علم ( دانش ) آن در نزد سرورم [است] ، آشكار نكند ( نمي‌تواند بكند ) آن را براي وقت ( زمان مقرر ) اش  مگر او ، سنگين ( دشوار و سخت ) شود در آسمانها و زمين [كه] نمي‌آيد شما را مگر غافلگيرانه‌اي ، ميپرسند تو را گويا بدرستي تو مطلعي  از آن  ( به چون و چند آن كاملا آگاهي )  ، بگو جز اين نيست كه علم آن در نزد خداوند است و ليكن اكثر انسيان ( مردم ) نمي دانند . 187 اعراف

قيامت واقعه‌اي غافلگيرانه است براي اينكه اگر انسانها از موعد آن مطلع شوند در زمان نزديك شدن زمان آن توبه مي‌كنند . پس درستش اين است كه موعد آن نامعلوم و پوشيده باشد تا خداوند انسانها را بيازمايد و اين آزمون هم درست و عادلانه باشد . زمان مرگ انسانها هم اينگونه است و هيچ كس نمي‌تواند از زمان مرگ خود باخبر شود مگر اينكه كار از كار گذشته و دچار بيماري لاعلاجي شود و پزشكان او را مطلع و نااميد كرده باشند .

 

بدرستي ساعت ( زمان قيامت ) آمدني ( رسيدني ) است ، ميخواهم مخفي كنم آن را براي اينكه جزا داده شود هر ( تمام ) نفسي (  شخصي ) به [سبب] آنچه كه سعي ( تلاش ) ميكند . 15 طه

 

و ميگويند كي باشد اين وعده ، اگر هستيد راستگويان 48
بگو مالك نيستم براي خودم  ضرري و نه نفعي را مگر آنچه را كه خواست خداوند ، براي هر ( تمام ) امتي اجلي ( مهلتي ) [است] ، آنگاه كه آيد اجلشان ، پس تاخير نمي كنند ساعتي را و نه جلو مي افتند . 49 يونس

زمان مرگ اشخاص ، انقراض اقوام و ملل و همچنين روز قيامت از قبل تعين و محاسبه شده است و هيچگاه پس و پيش نمي‌شود چون ممكن است برنامه و روال ( روند ) خلقت را دچار مشكل كند .

 

به نام خداوندِ رحم كنندهِ ( بخشنده ، گذشت كننده )  مهربان ( با شفقت ، با عاطفه )

 1. حم

 2. نازل كردن كتاب از [جانب] خداوند عزيز ( قدرتمند ) حكيم [است]

 3. خلق نكرديم آسمانها و زمين را و آنچه را كه مابين آن دو است مگر به حق و اجلي ( موعدي ) معلومي و كساني كه كفران كردند از آنچه كه هشدار شدند ، اعراض كنندگانند

......... احقاف

 

و به تاخير نمي اندازيم آن را مگر براي موعدي شمرده شده‌اي ( محاسبه و شمارش شده‌اي ، اندكي ) 104
روزي كه مي‌آيد ، سخن نمي‌گويد شخصي مگر به اذن او ، پس از ايشان شقي ( رو سياهي ) و سعيدي ( سعادتمندي ) [باشد]  105 هود

 

در آيات 11 مزمل ، 51 اسراء ، 18 غافر ، 17 شوري ،  77 نحل ، 1 انبياء ، 7 معارج ، 40 نباء و 63 احزاب خداوند اشاره به نزديك بودن واقعه قيامت دارد .

در آيات 25 جن ، 65 ، 72 نمل  ، 34 لقمان ، 47 فصلت ، 85 زخرف ، 23 احقاف ، 109 انبياء ، 27 ملك و 46 نازعات خداوند اشاره به مخفي و پوشيده بودن ساعت قيامت از همگان دارد و اينكه دانش محاسبه آن صرفا در نزد خداوند است .

در آيات 129 طه ، 99 اسراء ، 29 ، 30 سبا ، 14 شوري ، 58 كهف ، 61 نحل ، 4 نوح ، 10 ابراهيم و  8 روم خداوند اشاره به از پيش تعيين و مقرر شدن زمان قيامت دارد كه در آن هيچ تعجيل و يا تاخيري نخواهد داشت ، همچنين است زمان مرگ و انقراض اقوام و ملل .

در آيات 203 شعرا ، 107 يوسف ، 31 انعام ، 40 انبياء ، 53 عنكبوت و 55 حج خداوند اشاره به غافلگير كردن به وسيله قيامت دارد .

 

 

 

توبه و ايمان به خداوند در روز قيامت و زمان مرگ :

 

آيا انتظار مي‌كشند مگر اينكه بيايد ايشان را ملائكه يا بيايد سرورت يا بيايد بعضي  نشانه‌هاي سرورت ، روزي كه بيايد بعضي نشانه‌هاي سرورت  نفع نميكند نفسي ( شخصي ) را ايمانش ، [اگر] نبوده كه ايمان بياورد از قبل يا كسب [نه] كرده باشد در ايمانش خيري را ، بگو منتظر باشيد [كه] ماييم منتظران . 158 انعام

در واقع در هنگام خبردار شدن از رسيدن زمان مرگ و يا نابودي قوم و همچنين آشكار شدن نشانه‌‌هاي قيامت ، توبه و ايمان هيچ فايده و سودي نخواهد داشت حتي ايمان قبل از آن كه خيري را به همراه نداشته باشد .

پس زماني كه ديدند عذاب ما را ، گفتند ايمان آورديم به خداوند تنها او را و كافر شديم به آنچه كه به آن مشركان [بوديم]84
پس نبود كه نفع كند ايشان را ايمان آوردنشان زماني كه ديدند عذاب ما را ، سنت ( روال ) خداوند آنكه جاري شد ( جانشين شد ) در بندگانش و خسران كرد آنجا كافران . 85 غافر

همچنين آيات 44 ابراهيم ، 30 سجده و 18 نساء

 

 

 

شروط قيامت :

پس آيا انتظار می‌كشند ، مگر ساعت ( قيامت ) را كه بيايد ايشان را غافلگيرانه‌اي ، پس آمده است شروط آن ، پس كجا برايشان آنگاه كه بيايد ايشان را ذكر ( يادآوري ) ايشان . 18 محمد

يكي از شروط قيامت نبوت محمد رسول الله بوده است كه در واقع طيف رسالت و هدايت خداوند براي اولاد آدم و همچنين طايفه جنيان تكميل شده است . مبحث هفت طيف مريي و هفت پيامبر خداوند .

 

 

 

 

محمدرضا طباطبايي 11/1/88

http://www.ki2100.com

 

 

 

لطفا نظر خود را به تالار زير ارسال فرماييد :


http://persianforum.ki2100.net/viewtopic.php?f=111&t=156