Home   |  تماس با ما و ارسال مطالب |  پروژه‌ها  | نرم‌افزارهاي مورد نياز |

 

 

15-09-2010

 

GWC ( متمركز كننده امواج گرانشي ) سلاحي مخوف در اختيار يوفوها

 

همانطور كه مي‌دانيم ليزر ( Laser ) به معني ( Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation ) تقويت نور بوسيله پخش تشعشع تحريك شده است . در واقع اين اصطلاح مربوط به يك تكنيك و يا روش خاص آزمايشگاهي است ، ولي از اين اصطلاح به عنوان نام ابزار اين تكنولوژي استفاده ميشود . ميزر ( Maser ) هم به معني ( Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation ) تقويت مايكروويو بوسيله پخش تشعشع تحريك شده ميباشد .

با دقت به عكس زير توجه نماييد :

 

 

همانطور كه در عكس فوق مشخص است يك گاو هلشتاين توسط يك بشقاب پرنده از روي زمين برداشته شده و در هوا معلق و دچار حالت بي‌وزني شده است . اين صحنه توسط يك عكاس شكار شده است . گزارشهاي بسياري ارايه شده مبني بر اينكه بشقاب پرنده‌ها ميتوانند هواپيماها و هليكوپترها را در آسمان و ماهواره‌ها را در فضا بربايند و با خود به مكاني نامعلوم ببرند ، اين گزارشات حتي براي سرقت اتومبيل‌ها ، تانكها ، كشتي‌ها و حتي زيردريايي‌ها توسط بشقاب پرنده‌ها ارايه شده است . به اين اشيا ناشناخته شبيه بشقاب پرنده‌ها كه در زير آب مشاهده شده‌اند USO گفته ميشود . ليست بسيار بالا بلندي از اين مسروقه‌ها و مفقود شده‌ها در دست است ، همچنين سرنشينان آنها كه هيچ اطلاعي از سرنوشت آنها در دست نمي باشد حتي هيچ سرنخي !   اينك اين سوال مطرح ميشود كه آنها چگونه اين كارها را انجام مي‌دهند . اين عمل آنها توسط ابزاري يا بهتر است بگوييم سلاحي انجام ميشود كه ميتواند امواج گرانشي توليد شده را در نقطه يا مكاني متمركز و يا تشديد كند كه ميتوانيم نام آن را متمركز كننده امواج گرانشي بگذاريم و اصطلاح GWC يعني ( Gravity Waves Concentrator ) را براي آن بر گزينيم ، با توجه به اينكه اينگونه اصطلاحات قراردادي و اختیاری هستند ، شايد اين اصطلاح در مباحث ديگر معاني متفاوتي داشته باشد ، حتي ميتواند يك نام تجاري ثبت شده نيز باشد . به هر حال با توجه به اينكه ما دو نوع ميدان گرانشي داريم ، بنابراين دو نوع موج گرانشي را ميتوان در نظر گرفت . ميدان و موج نوع اول جاذب ماده است ولي ميدان و موج دوم دافع ماده خواهد بود . زماني كه اين ابزار يا سلاح امواج گرانشي را متمركز و تشديد كند بسته به نوع آن ، اگر در شدت كم باشد ميتواند اشيا را به طرف خود جذب و يا اينكه از خود براند ، در عكس فوق اين امواج از نوع جذبي و شدت آن برابر وزن گاو بوده كه در نهايت گاو در هوا به شرايط بي‌وزني رسيده است ، لازم به توضيح است كه بشقاب پرنده براي بي‌وزني خود ميدان گرانش منفي معادل وزن خود و وزن گاو ايجاد كرده است كه براي جلوگيري از تداخل اين دو ميدان و موج ، امواج گرانشي روي گاو متمركز شده است ، سرنشينان بشقاب پرنده‌ها از اين روش براي خود آسانسور هم ايجاد مي‌كنند ،  يعني بدون نياز به فرود بشقاب پرنده بر سطح زمين ميتوانند از آن پياده و يا سور آن شوند . اما اگر شدت اين موج زياد باشد كه بيشتر در حالت رانشي از آن استفاده ميشود ، ميتواند اجسام و اشيا را خرد و متلاشي كند و اگر شدت و تمركز آن خيلي زياد باشد ميتواند هسته عناصر را متلاشي نموده و انرژي هسته‌اي بسيار زيادي را آزاد كند . بنابراين درگيري و رويارويي فيزيكي با بشقاب پرنده‌ها و سرنشينانشان كار بسيار سخت و مشكلي است ، سرعت نقل مكان و مانور آنها سرسام آور بوده به طوري كه مكان و سرعت آنها را نمي‌توان با رادارهاي زميني و فضايي اندازه گيري نمود ، براي اينكه آنها از امواج مايكروويو سبقت مي‌گيرند و اگر از اين سلاح‌ها و ابزارها استفاده كنند ، ميتوانند كوه‌ها را متلاشي و تبديل به دشتي صاف و هموار كنند ، چه برسد به شهرها و مناطق نظامي و ... ، باستان شناسان نشانه‌هايي از انفجارهای بسيار شديد هسته‌اي توام با ذوب شدگي مناطق نسبتا وسيعي را در سطح سياره زمين يافته‌اند كه مربوط به گذشته بسيار دور ميشود ، يعني زماني كه تمدن‌هاي بشري به اين صورت فعلي وجود نداشته‌اند كه نشانگر اين موضوع است كه يوفوها يا در گذشته‌هاي بسيار دور ، جنگهايي با هم داشته‌اند ، يا در حال آزمايش تسليحات خود و يا در حال فعليتهاي عمراني بوده‌اند . با توجه به اينكه سرعت امواج گرانشي در حدود ميباشد ، هيچ هدفي نمي‌تواند از شليك آنها در امان بوده و حتي بگريزد . اين موج بسيار مخرب و ويرانگر است تا جايي كه ميتواند به ساختارهاي دروني ذرات زير اتمي نفوذ كرده و آنها را نيز متلاشي و تجزيه و تبديل به ذرات بنيادي كند ، كه مسلما بدنبال آن مقدار بسيار زيادي انرژي به صورت امواج الكترومغناطيس در محيط منتشر خواهد شد . ساخت اين ابزارها يا تسليحات نياز به هندسه و فيزيك بسيار پيشرفته و مدرني دارد كه بتواند ميادين و امواج گرانشي را در دو نوع مختلف خود توليد ، تشديد و متمركز كند . تسليحات هسته‌اي و ليزري انسانهاي امروزي در مقابل اين تسليحات قديمي فوق پيشرفته يوفوها ، بسيار ابتدايي و پيش پا افتاده است ، براي اينكه از سرعت عمل و قدرت بسيار ناچيزي برخوردار ميباشد . 

 

 

محمدرضا طباطبايي 21/10/86

http://www.ki2100.com

 

لطفا نظر خود را به تالار زير ارسال فرماييد :


/talar/viewtopic.php?f=27&t=39