Home   |  | |

 

 

11-07-2024

 

ی ی ی ی - ی

 

 

ǐ ی ѐ ی сیی ѐ ј ی ј ی ی ی ییی ی .

 

ی ʝ ی ی ی :

 

 

ǐ Ȑیی ی јی ی یӘ ی ϡ ی ی ی یی ی. Ԙ یی یی ی ی ی ی ی یی. یی یӘ ʝی یی ј ی ی ی ʝی یی ی ی. یی یی ی ی . ی ی ی ی . ԝی یی ی ی ی ی ی ی ی ی Ϻ ی ی ی ییی ӝی ʝ ی NFW (Navarro-Frenk-White):

 

 

ی یی یی ی ی ی ی یی ی. ی ی ی ی ی یی یی یی ǘ یی.

ی ی ی ی Ԑʝی ی ی ی ی ی ی یی ٝ ی یی ی ( ) ی. ی ی ی ی یی ی ی ی. ی یی ی ی ی ی ی ی ی. ی ی ی ژ ی ی ی. یی یϡ ی ی ʺ ی ی یی . ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی یی ی . یی ی ی یی ی ی ی ی یی ѐ ی ی ǘ ی .

 

ی یʿ

ی ی ϡ ی (۹۰ ی ۹۵ ) ѐ (۵ ی ۱۰) ی. ی ی ی ی . یی ی ی ی ی ی یی . ی ی ی ی یی ی ی ȝ ی. ی ѐ Ԙی ی ѐ یϡ ی ѐ یی ی ی ی. ѐ ی یی ی ی ... ی یی ѐ ی ی ی یی ϡ ی ی ی ی ی ی Ͽ

 

یʿ

ی ی ی ی ی یی ی Ϻ ی یی ی ǘ ی یی . ی ی ی ی یی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ϡ ی ی 䝐 (ژ ) یی ی ی ی Ϻ یی ی ی یی ی ژӡ ی یی یݝ.

 

 

ی ی ی ی یی یی ǐ یϡ ی Ԙ ی یی ی. ی ǐ ی䝍ی یی ی یϡ ی ی یی یی یی ی .

ی یی ٝ ژӝی Ϻ Ԙ ی ی یی ی ی یی . ی ʝی یی ی ی ی ی . یی:

 

 

 

 

ǐ ی ی ی ϡ ی ی یی یϺ ی یی یǘ ݝ ѐ. یʿ

ی یی ی ی ی Ԙ ی یی ی ی یی یی - ی ی . یی ݝ ی Ϻ ی ی یی ی ی ј ϡ ی ʡ ی ی ی .

ی یی . ی ی. ی ی ی ی ی ی . ی ی ی坍ی . ی ϡ юی ی یی یی ی یی ی ی . ی یی Ԙ ی ی یی یی یѐ .

ی ی ی ѐ ӡ ی ی ی. ی ی ی ی () ژ ی ی. ی ǁی ی ј ی э ϡ ی ی ی ی ی. ی ی ی یی . یی ی ی ی坘 ی . ی یی ی ی ی ی ی Ϻ یی ی ی . ی ی ی ی ی ی یی ییی ϡ Ӂ ی ی ی ی ی یی یی . ی یی ی ی Ϻ ی یی ǘ ی .

 

 

ی ی ی ی ј ی ϡ ی ی یی یی . ј ی ی (ی ) ی ی ی ی () . ی ҡ ی ی ی ی. ی ی یی ʺ ѐ ی ی ј ی ϡ یی ј ȍ ی یی ј ی . јҡ ی یی ј . ی ی ی ی یی ی ی. ی یʡ ی یی ѐ ی ی ǘ ی یی ی یی ی ی ј .

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی a,b ی یی. ی یی ی ѐ ی ی ی . ݝ ی ی ی ی ی ی یی ی. ی ی ی ʺ Ȑیی ی ی ی ی ی .

ѐی ی یی ی ی یی ی یی یی ی ی ی یی . ی ی ی ی ی ی یی ی ی یی. ی ԝ ؝ ی یی ی . یی ی ی ی ی ی ϡ ی ی یی ϡ ی ی یی ی ی .

ǐ ϡ یی ی ی ی یی ی یʺ ی . ی ی ی .

 

ی ی یϿ

 


ی ی ڡ r ی ј . ی ڡ ی ی ی ی یی ی F ی ی ( ) .

ی ی ی ی یی. ۱- ی ј یی ی ی. ی ی ی یی یʺ ی یϺ یی ی ی . یی ی ѐ یی ی. ی ی یی ۲۵۴ ی ی 坐یی . ی ј ј یی .

 

 

ی ی ی ی ی ی ی ʺ ی یی ی ی ی ی Ә ی ی ی ی ی ی. ی Ә .

 

 

 

F یی ی k ی ی G ی ԡ M ی m ѡ g ی Lambda ی ی ی ی . a,b Ԙ ی ی.

ی ی Ԙ یی. Ȑیی ی. ǿ

ǐ ی ی یӘ ی ǁѡ 坐یی ј یی . ی ی یی ی ی یی ی . ی یی Ԙ ی ی ی. یی ی ی ی ی a,b.

 

 

ǐ ی ی ی䝐 ϡ

 

 

坐یی ی ј ѐ ύ Ԙ یی. ی a,b یی 坐ی ی.

 


 
 

ی ی䝐 Ϻ ی ی ی یی ی یی ی ی . ی ی Ә ی ϡ ی . ǐ یی ی ی ی ی Ȑی ی ی .

 

 

ی ی ی юی ی ی یʿ

 

ی یی . ی ی ژ ی ی ی .

یی юی ی ی ی یی ی. ی ی ʐᝐیی ی ی Ϻ ی یی . ǐ ی ی یی ی یӘ ی ی.

 

 

 

ی یی ی сیی . یی ی сیی یی ی ۱.۱ ۲۶.۸ ی Ә (۸۷۴۰۰۳۶۰۰ ی) .

ی ی ۲۷۰۰۰ ی (8.3 kpc) ј ی . یی ȝ ی ی ( ϐی ی) یϘ ی ی ی. ی ی ی ۳۰ .

یی ی сیی یی . Ԙ ی ی сیی ی ی یӘ ی ی . ی ی Ԙی ٔ (ǡ ) ی сیی ی یӘ . ѐ ی ی ی یӘ . ی сیی ی یی . یی ٔ یی ی ٔ یی Ԙ ǘی ѐ ییی.

ییی ی ǘ (Ǎی ۱۵۲۳۰۹۰۱) ۱۳٫۶ یی ی ʡ (ی ) ٔ ی یݝ ѐ ی 坐یی ی ٔ ی ی ی . [ی ] Ӂی ی ی یی ی ی ۲۰۰ ۳۰۰ یی . [ی ] ѐ ی ی ی ٔ ی ۸/۰۴/۱۳ یی ʡ ییی یی ۸٫۰۶٫۱۳ یی ی ی. ٔ Ҙ ی ی ی ۵٫۶ ۱۰٫۱ یی ی Ԙᝐ . [ی ]

 

ی ی䝐 . ی ی ی ʡ یی ۲ ی یی ی یی ۱/۳ ј .

 

 

 

ی ی ی ی یʿ

۱- یی ی ی یی ی ی ی ی .
۲- یی ی ی .
۳- ی ی یی ٝ ی ֝ یی ی ی ی.
۴- ǐ Ә ی ی ی ی یی ی ی a,b .
۵- ѐ ی ی یی ی юی ی ی .
۶- ی ی ی ی ی ی ی ی یی .

۷- ی ی ی ی ی ی ی Ϻ ی یی ی ی ی . ی ی یی . ی ی ی ی Ԙ ی ی یی.

 

 

 

ی ی ی یޝ ی.

 

ی ۱۴۰۳/۰۴/۱۸     

http://www.ki2100.com