Home   |  |    | |

 

 

21-03-2023

 

- ی یی

 

ی - ی ی یϺ ی ی - ی یی ی ی یی.

ی ( ی юی ی):

 

 

λ ̡ r ڡ c ѡ f јӡ ϕ ̡ ϴ ی A . یی ی ی . ی ی . ی ی .

 

E юی ی h Ǎ ی .

 

 

ی ( ی):

 

V m (). .

 

 

P ʘ . ی ی یی ی ی ی:

 

ی یی ی . ی یی ی یی:

ی ی یی ی ی ی ی ی یی یϺ یی ژ . Ȑیی ی ی ی یی ی ϡ ی ی ی ی.

یی ی یی ѡ ی ی یی ی ی ۴۵ ی ی. ی ی یی یی ی یی ی یی ی یی.

 

ی ی یی ʺ ی ی ی ی ی ۴۵ . ی ی ی یی یی .

 

 

یی 1402/1/1

https://www.ki2100.com