Home   |  |    | |

 

 

16-11-2022

 

ی ی ی یی

 

 

یی ی ی ی ی ی . ی ی یی ی یی ی ʐ ی ی ی.

 

 

یی ی ی ی ی. ی ژ :

 

 

ی ی ی䝍ی .

 

 

ǐ r ی ی ј ǐ ϡ ی ј . یی ی ʝ یی ی ی ی :

 

 

f ی ی یی F یی ی G ی m1 m2 r ی . ی Φ θ ی ی ی ی ј ی ی ی.

ی یی ی ی ѐ ی ۹۰ ی ی ی ی ی ی یی یی ی ی ی ی ی یی ی ی ژ ی یی یی:

 

 

 

ی Ӂی یی ی یǍی یی ی ی. یی ی ј ی ی ی ی ی ی ی ی یی - . :

 

 

 

ی ییی ی ی یی ی ژ ϡ ی ی ی ی ی ی یی ی ی.

 

 

ی ʐ ی ی یی ʐ ی یی ی .

 

 

θ wt .

 

 

ی ǐ یی ی ی:

 

 

ی یی ی ی ѐ ی ی یی ј ی ی. ѐ یی یی ј ی یی јҐǡ ی . ی ی䝍ی ی ی ی ی ی ی ѐ ϐ ی ی ی ی ی ی یی یی یی ی یی ی ȝ ی ی ی юی ی ی . ی ی ی ʝ یی ی ی . ی یی ʝ .

 

 

ی ی ی ȝ ی یϡ ی یӘ ی ی ی ی ی ییی ی ی ی ژ ی ی ی یی . ی ی یی ی ی ی یی ی ی ی یی ی ی ی ǐ ی ϡ ی. ی ی ی ی ی یی ی ی . ی ی ϡ یی ѐی . ǐ ی ی юی ی یϡ ی ی ی. ی یی یی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی . ρیی یی یی ی ی . ی ی ی ј ی یی ی یی ی یی ی یی ی یی یی ی .

 

یю ی ǐیی ی ی ی ی:

یی یюӡ ی ی Ә ی. یی ی . یی ی ǡ یی Ә ی یی ی ی ی یػ ی ی ی ی ی Ә ʝѡ 坐یی ی. یѡ یю ی ی ی (ی ) ی ی 捘 . ی ǡ ی یϡ یю ی ی .

 

ی ی ی ی Ә ی :

یی ǡ ی ی ی ی یی ی ی یی ی ی ʝی ی. ی ی ی ییٔ یی . ی ی ی ǘ ی یی ی ی ی ی یϡ ی ی ی ی یی.

 

 

ی ی ی یی ی ǡ ی یю ی ی یی ی ی ی ی ʐ ی یی. یی ژ یю ی ی ی ǁ ی ǁی ی.

V юی ی ی ی ی ی ǐ ی ی یю ی ی ǁی ی ی ی.

 

 

ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی Ǎی ی.

 

 

 

 

ی ҡ ی یی یی یی ی ی یی ی.

 

ی ی ԡ ی ی ی. یی ی ی یی ی ییی ی.

1- ی ی

2- ی ی ( یی)

3- ی ی (ی ی ی ی ی ی ی)

4- ی ی ی یی (ی ی юی ی ی ی ȝ ی)

ی ی ی یی ی یی ی ی یی ی ی ی - ی ی ی یѡ .

 

یی ۲۴/۱۱/۱۴۰۰

https://www.ki2100.com