Home   |  |  |

 

 

20-01-2024

 

ی یی ی

 

 

f(In) یی theta ی ی ی ی ی . ی یی. In ی یی ی Ә یی ۴۵ . t_c ʝ ی ی . ی ۱۰ ی ( ی ی ی ) Ӂی ۱۰ ۷ ی یی. d1 ی یی ۰.۳۲۱۷۵۰۵۵۴۴ ی ی ۱۸.۴۳ . d2 ی یی یی ۴۵ ی ۰.۷۸۵۳۹۸۱۶۳۴ ی . یی ی ی ی یی یی ی ی ی ی یی ی .

 

 

F یی ی ی ی ی ی ی ی یی ۴۵ .

 

 

ی ی ی یی ی ی یی. ی یی ی ی ی یی Ԙ ی.

 

 

 

یی   ۱۴۰۲/۱۰/۲۹

http://www.ki2100.com