Home   |  تماس با ما و ارسال مطالب |  پروژه‌ها  | نرم‌افزارهاي مورد نياز |

home

 

26-03-2009

 

زقوم

ضريع ، زقوم ، غسلين

 

 

آيا آن بهترين نزولي ( هديه‌اي ) [است] يا درخت زقوم 62
ما قرار داديم آن را فتنه‌اي ( مايه امتحاني ) براي ظالمان 63
بدرستي آن درختي [است] كه خارج ميشود در اصل ( بيخ ، بنيه و ته ) جحيم ( جهنم ) 64
خوشه‌اش ( ميوه و ثمره‌اش ) گويا آن همانند سرهاي شياطين [است] 65
پس بدرستي ايشان حتما خورندگان از آن [هستند] ، پس مملو ( آكنده و پر ) ميكنند از آن شكمها را 66
سپس بدرستي براي ايشان ، برايش ( بعد از خوردنش )  حتما آميخته‌اي ( معجوني ) از حميمي ( آب داغي ) [است] 67
سپس بدرستي مرجع ( بازگشت ) ايشان حتما به سوي جحيم ( جهنم ) [است] . آيه  68 سوره صافات

 

 

 

 

 

 

همانطور كه در مبحث منشاء پيدايش ميكرو ارگانيسمها گفته شد ، چه حيات نباتي ( گياهي ) و چه حيات جانوري ( حيواني ) هر دو منشاء آبي داشته ولي دو علت و دليل متمايز دارند . يكي نور است كه نباتات داري سبزينه ( كلروفيل ) را پديدار مي‌كند همچنين سلول حيواني انس را ، اينها در ادامه حيات به نور مستقيم خورشيد نياز دارند . ولي ديگري مارج است كه نباتات دريايي همچون مرجانها و در خشكي قارچها را پديدار مي‌كند همچنين سلول حيواني جن را ، كه براي ادامه حيات نيازي به تابش مستقيم نور خورشيد ندارند . جهت اينكه بيولوژي آنها با سبزينه داران و ريشه داران متفاوت است . قارچها براي رشد و حيات نياز به محيطي گرم و مرطوب دارند كه اين شرايط در جهنم به صورت ايده‌آلي برقرار است  . حيات و تغذيه آنها و مرجانها نسبت به گياهان خشكي به قدرتي متفاوت است كه آنها را بيشتر شبيه حيوانات و جانوران مي‌كند .

 

 

به نام خداوندِ رحم كنندهِ ( بخشنده ، گذشت كننده )  مهربان ( با شفقت ، با عاطفه )

  1. آيا داده شد تو را حديث پوشاننده ( قيامت )

  2. صورتهايي در چنين روزگاري سرافكنده‌اي [باشد]

  3. عمل كننده‌اي رنج كشنده‌اي ( مصيبت زده‌اي ) [است]

  4. كشيده ميشود آتشي سوزاننده‌اي را

  5. نوشانده ميشود از چشمه‌اي داغي ( جوشاني )

  6. نيست برايشان طعامي مگر ضريعي ( زقومي )

  7. نه چاق ميكند و نه بي نياز ( برطرف ، سير ) ميكند از گرسنگي

.............. غاشيه

 

 

سپس بدرستي شما اي گمراهان [و] تكذيب كنندگان 51
حتما خورندگان [هستيد] از درختي از [نوع] زقومي  52
پس پر كنندگان [هستيد] از آن شكمها را 53 واقعه

 

 

قارچ‌هاي خوراكي هر چند مقوي هستند و ارزش غذايي خوبي دارند ولي موادي حجيم و كم انرژي و زود هضمي هستند . براي اينكه 90 درصد آنها را آب تشكيل مي‌دهد كه در صورت تغذيه جهت سير شدن ، ميبايست مقدار زيادي از آن خورده شود . در حقيقت زقوم به نوعي قارچ و جزو خانواده بزرگ آنها محسوب ميشود . تشابه بسيار زيادي مابين بالاتنه اكثر قارچها و سر طايفه جنيان ( سرنشينان يوفو ) وجود دارد .

 

 

و اصحاب ( اهل ) شمال ( بد شگون ) ، چيست اصحاب شمال 41
در باد گرمي و آب داغي 42
و سايه‌اي از دودي ( سياهي ) 43
نه خنكي و نه كرامتي ( پذيرايي ) 44
بدرستي ايشان بودند قبل از آن خوشگذرانان  ( عيش و نوش كنندگان ) 45
و اصرار ميكردند براي پيمان شكني ( گناه ، تمرد ) بزرگ . 46 واقعه

 

 

جهنم در قرآن تاريك و سياه توصيف شده است و اين براي رشد قارچها ايده‌آل است .

 

آيا نديده‌اي كه چگونه زد خداوند مثالي را ، كلمه‌اي پاكي همچون درختي پاكي [است كه] اصل آن ( تنه و ريشه آن ) ثابتي ( پابرجايي ) و فرع آن ( شاخه و برگ آن ) در آسمان [باشد] 24
ميدهد ( مي‌آورد ) خوردنيش ( ميوه‌اش ) را هر ( تمام ) زمان به اذن سرورش و ميزند خداوند مثالها را براي انسيان ( مردم ) ، باشد براي ايشان كه متذكر شوند 25
و مثال كلمه‌اي خبيثي ( كثيفي ) همچون درختي خبيثي ( كثيفي ) [است كه] كنده شده ( بر جهيده ، پريده ) از بالاي زمين ، نيست برايش از قراري ( پايداري و دوامي )26
تثبيت ميكند خداوند كساني را كه ايمان آوردند به سخن ثابت در زندگاني دنيا و ‍[همچنين] در آخرت ، و گمراه ميكند خداوند ظالمان را و عمل ميكند خداوند آنچه را كه ميخواهد . 27 ابراهيم

 

 

عمر بعضي از درختان بيش از هزاران سال تشخيص داده شده ولي عمر قارچها بسيار كوتاه و زودگذر ( فصلي ) است . اين درختان با ريشه‌هاي گلفت و طولاني كه در زمين دارند در مقابل توفان ، سيل و حتي زلزله و رانش زمين بسيار مقاوم هستند تا حدي كه ميتوانند جلوي فرسايش خاك و رانش زمين را بگيرند . ولي قارچها بسيار سست و ناپايدارند و به راحتي از خاك يا چوب كنده و جدا ميشوند . درختان و گياهان براي رشد از املاح و تركيبات شيميايي محلول در آب خاك و همچنين عناصر موجود در هوا استفاده مي‌كنند و قادر به توليد تركيبات آلي هستند ، ولي قارچها از تركيبات آلي همچون سلولز و بقاياي حيواني و گياهي تغذيه مي‌كنند . بعضي از آنها از بافتهاي زنده حيواني و گياهي نيز تغذيه مي‌كنند . همانطور كه مي‌دانيم قارچها فاقد هرگونه ريشه همانند ريشه درختان و گياهان هستند همچنين آوند نيز ندارند .

 

قارچها موجوداتي هتروتروف بوده ، فاقد ريشه ، ساقه و برگ هستند و در يكي از پنج سلسله موجودات زنده قرار داده شده‌اند . اين موجودات به علت فقدان كلروفيل ( سبزينه ) قادر به سنتز مواد آلي نيستند و در نتيجه ناگزيرند به صورت ساپروفيت بر روي مواد آلي مرده گياهي و جانوري و يا به صورت انگل بر روي ياخته‌هاي زنده و يا داخل آنها زيست كنند . نوع ديگر زندگي ، همزيستي قارچها با ديگر موجودات است كه در ميكوريزا و گلسنگها ديده می‌شود .

 

 

 

ساختار قارچ :

ساختار اغلب قارچها از رشته‌ها و يا ريسه‌هاي نخي شكل به نام هيف تشكيل شده است . در قارچهاي پست ، ريسه‌ها يا هيفها فاقد ديواره عرضي هستند . انشعابات هيفها يا ريسه‌ها شبكه‌اي به نام ميسيليوم را بوجود می‌آورند . شبكه ميسيليوم را می‌توان به صورت كپك بر روي مواد آلي مختلف مشاهده كرد . آنزيمهايي كه توسط قارچهاي مختلف بوجود می‌آيند می‌توانند انواع مواد آلي را تجزيه كرده و به مواد ساده‌تري مبدل كنند . قارچها از لحاظ ساختار ياخته‌اي جزء يوكاريوتها هستند كه در اطراف هسته و ديگر اجزاي ياخته‌ غشاي دو لايه وجود دارد . در اطراف ياخته ، ديواره ياخته‌اي حاوي كيتين قرار می‌گيرند .

 

 

بعضي از قارچها براي خوردن بسيار خوشمزه و مقوي هستند .  در كشورهاي مختلف ، در تهيه انواع غذاها از قارچ استفاده مي كنند . در تهيه سوپها ، سالادها و سس ها ، از قارچ به عنوان نوعي پروتئين گياهي استفاده مي كنند . اما به خاطر داشته باشيد كه برخي انواع قارچها سمي هستند و ارزش غذايي ندارند ، اگر چه ممكن است كه ظاهرشان به قارچ هاي خوراكي شبيه باشد .  سم در قارچها مثل نكوتين در توتون و تنباكو براي جلوگيري از تغذيه توسط  ديگران و تداوم نسل و بقا عمل مي‌كند و به نوعي سيستم دفاعي در مقابل آفات منجمله حشرات محسوب ميشود از اين رو مورچه‌ها در زير زمين براي تغذيه خود ، قارچ خوراكي پرورش مي‌دهند تا با خوردن قارچهاي سمي دچار مسموميت و مرگ نشوند . يكي از سمي‌ترين قارچها كلاه مرگ است كه مي تواند در عرض 12 ساعت باعث مرگ انسان شود . گونه هاي سمي ديگر توليد بيماري شديد مي كنند اما بندرت باعث مرگ انسان بالغ مي شوند .
بنابراين كندن قارچهايي كه در جنگل مي رويند خطرناك است ؛ چون تشخيص سمي يا خوراكي بودن قارچ كار ساده‌اي نيست و تنها افراد با تجربه و متخصص قادرند كه قارچ سمي را از خوراكي تشخيص دهند . چنين افرادي را شكارچيان قارچ مي نامند . شغل اين افراد بسيار سخت و حساس بوده و گاهي يك بي دقتي در تشخيص نوع قارچ ، منجر به مرگ آنها مي شود .


 

خواص شيميايي قارچ :

بسياري از گونه هاي قارچ ، براي ساليان متمادي به عنوان داروهاي خانگي مورد استفاده قرار مي گرفته است . اين گونه قارچها خواص ضد سرطان و يا ضد ويروسي داشته و برخي از آنها عملكرد سيستم ايمني بدن را بهبود مي بخشند . پنيسيلين نوعي آنتيوبيوتيك است كه از قارچ ( نوعي كپك ) بدست مي‌آيد .

بعضي انواع قارچها ، اثرات مثبت ذهني و رواني دارند . گفته مي شود كه اين قارچها را مردمان قبايل شمال سيبري و همچنين دزدان دريايي ، قبل از نبرد استفاده مي نمودند . اين قارچها وضعيت رواني افراد را قبل از شروع جنگ ، بهبود مي بخشيد .

به دليل همين اثرات مثبت قارچها ، در برخي جشن هاي مذهبي از آنها استفاده مي كردند . در گذشته از برخي انواع قارچها براي روشن نمودن آتش استفاده مي نمودند و به آنها لقب فندك مي دادند .

 

و رويانيديم  برايش درختي از صيفي ( يا كدو )  146 صافات

 

در واقع در ادبيات قرآني همه نباتات شجر معرفي شده‌اند و شجر را ما در فارسي درخت ترجمه مي‌كنيم ولي در عربي به معني نسل نيز ميباشد .

 

و زماني كه گفتيم براي تو كه بدرستي سرورت احاطه كرد به انسيان ( مردم ) و قرار نداديم رويا ( خواب ) ، آن را كه نشانت داديم ، مگر فتنه‌اي براي انسيان و [همچنين آن] درخت ملعون ( مورد لعن و نفرين ) در قرآن ، و ميترسانيم ايشان را پس نمي‌افزايد ايشان را مگر طغياني بزرگي . 60 اسراء

 

 

اين شجر به طور حتم يك نوع قارچ است كه ميتواند در سطح زمين برويد و يا اينكه براي خود ميزبان داشته و زندگي انگلي روي درخت داشته باشد .

 

 

 

آنها ميتوانند با تجزيه سلولز ( چوب تنه و پوست ) درختان تغذيه و رشد كنند براي اينكه اين درختان سيستم دفاعي در برابر رشد و نمو قارچها ندارند و هر چند كه آنها فصلي بوده و حيات درختان را به مخاطره نمي‌اندازند . ظاهر و رنگ اينها ميتواند براي انسانهاي ساده لوح و كم عقل خيلي فريبنده باشد و آنها را تحريك به خوردن و يا مزه كردن كند . هر چند كه گونه‌هايي از قارچهاي صدفي سمي نبوده و در روي تفاله گياهي منجمله كاه و ساقه برنج پرورش داده ميشوند . بعضي از قارچها روي پوست سر رشد كرده و باعث ريزش دائمي مو در محل ميشوند ( كچلي ) .

 

و بدرستي مكان ( تمكين ) داده‌ايم  شما را در زمين و قرار داديم براي شما در آن معيشتها ( گذران زندگي و حياتها ) ، [جز] اندكي شكر نميكنيد 10
و خلق كرده‌ايم شما را ، سپس صورتگري كرديم شما را ، سپس گفتيم به ملائكه [كه] سجده كنيد براي آدم ، پس سجده كردند بجز ابليس [كه] نبوده است از سجده كنندگان 11
[خداوند] گفت چه [دليلي] منع كرد تو را كه سجده نكني زماني كه فرمان دادم تو را ، [ابليس] گفت من بهتري از او [هستم چرا كه] خلق كردي مرا از آتشي و خلق كردي او را از گلي 12
[خداوند] گفت پس فرودآي ( كم رتبه شو ، پايين رو ) از آن ( مقام يا بهشت ) ، پس شايسته نمي باشد براي تو كه تكبر ( خود بزرگي ) كني در آن ، پس خارج شو [كه] بدرستي تو از خوار ( كوچك و پست ) شدگان [هستي] 13
[ابليس] گفت  فرصت ( انتظار ) بده مرا تا روزي كه مبعوث ميشوند 14
[خداوند] گفت بدرستي تو از چشم به راهان ( منتظران ، فرصت داده شدگان ) [هستي] 15
[ابليس] گفت پس به [سبب] آنچه كه فريب دادي ( گمراه و مغرور كردي ) مرا ، حتما مي نشينم براي ايشان ، راه تو آن مستقيم ( درست ، راست ، پايدار ) را 16
سپس حتما مي آيم ايشان را از پيش رويشان و از پشت سر ايشان و از راستهايشان و از چپهايشان و نمي يابي اكثرشان را شكر گزاران 17
[خداوند] گفت خارج شو از آن ملامت ( نكوهش ) شده‌اي دور از رحمتي ( رانده شده‌اي ) ، حتما كسي را كه تبعيت كند تو را از ايشان ، حتما لبريز ( لبالب ، آكنده ) مي كنم جهنم را از شماها جملگي ( دسته جمعي ) 18
و اي آدم ساكن شو ( مقيم شو ) تو و زوجت باغ را ( بهشت را ) ، پس بخوريد شما دو نفر از جايي ( هر طرفي كه ) خواستيد شما دو نفر و نزديك نشويد شما دو نفر به اين درخت [كه در صورت نزديكي] پس ميشويد شما دو نفر از ظالمان  19
پس وسوسه ( تحريك ) كرد براي آن دو شيطان ، براي اينكه آغاز ( شروع ) كند براي آن دو آنچه را كه پوشيده شده ( مخفي ، در نهان شده ) بود از آن دو از بديها ( خوي زشت ، سيرت بد ، بدي و زشتي و ناپسندي ) آن دو و [ابليس] گفت  نهي نكرد شما دو نفر را سرور شما دو نفر از اين درخت ، مگر آنكه شما دو نفر شويد دو مَلَك يا شما دو نفر شويد از جاودانان 20
و قسم ( سوگند ) خورد براي آن دو [كه] بدرستي من براي شما دو نفر حتما از خير خواهان ( نصيحت كنندگان ، مشاورين ، دلسوزان ، راستگويان ) [هستم] 21
پس بالاند ( سرخوش و مغرور كرد ) آن دو را به غروري ( خودخواهي ، فريبي ) ، پس آنگاه كه چشيدند ( مزه كردند ) آن دو درخت را ، بدعت ( آغاز و شروع ) شد براي آن دو بديها ( خوي زشت ، سيرت بد ) آن دو و بر آمدند آن دو كه بچسبانند ( گردآوري كنند ) آن دو براي خودشان از برگ باغ ( بهشت ) و ندا ( صدا ) داد آن دو را سرور آن دو نفر ، آيا نهي نكردم شما دو نفر را از جوار ( مجاورت ، نزديكي ) شما دو نفر درخت را و [نه] گفتم براي شما دو نفر [كه] بدرستي شيطان براي شما دو نفر دشمني  آشكاري [است] 22
گفتند آن دو نفر ( آدم و زوجش ) ، سرور ما ظلم كرديم خودمان را و اگر نيامرزي براي ما و رحم [نه] كني ما را ، حتما ميشويم از زيان كاران 23
[خداوند] گفت فرود آييد ( سقوط كنيد ، پايين رويد ، منظور هر سه نفر 1 - آدم 2- زوجش 3- ابليس ) ، بعضي از شما براي بعضي [ديگر] دشمني [باشيد] ، و براي شماست در زمين استقراري ( قرارگاهي ، مستقري ) و متاعي ( رزق و روزي ، بهره مندي ) تا ( الي ) زماني ( موعدي ، وقتي مشخص ) 24
[خداوند] گفت در آن ( زمين ) زنده ميشويد ( زندگي ميكنيد ، خلق ميشويد ، متولد ميشويد ، حيات پيدا ميكنيد ) و در آن ( زمين ) مي ميريد و از آن ( زمين ) خارج كرده ميشويد ( مجددا زنده ميشويد در روز قيامت ) 25
اي پسران آدم فرو فرستاده‌ايم  براي شما لباسي را [كه] ميپوشاند ( پنهان مي كند ) بديها ( خوي زشت ، سيرت بد ، بدي و زشتي و ناپسندي ) شما را و زينتي ( آراستگي ) [است] ، و لباس پرهيزگاري ( جامه تقوي و ترس از خداوند ) آن بهتري است ، آن از آيات ( نشانه هاي ) خداوند [است] باشد براي ايشان كه متذكر شوند ( يادآور شوند ) 26
اي پسران آدم به فتنه ( بلا و مصيبت ) نياندازد ( مفتون و فريفته نكند ) شما را شيطان ، همچنان كه خارج كرد والدينتان را از باغ ( بهشت ) ، ميكند ( پاره و از تن درمي آورد ) از آن دو نفر لباس‌هايشان را ، براي اينكه آشكار كند ( نشان دهد ) آن دو را بديها ( خوي زشت ، سيرت بد ، بدي و زشتي و ناپسندي ) آن دو را ، بدرستي او ميبيند شما را ، او و قبيله اش ( ايل ، تبار ، قوم ، طايفه ) از جايي ( مكان و طرف و سويي ) [كه] نمي بينيد ايشان را ، ما قرار داديم شياطين را ، سرپرستان ( اوليا ، حاكمان ، زمامداران ، دوستان ) براي كساني كه ايمان نمي آورند  . 27 اعراف

 

دقت كنيد كه در اين سوره خداوند ، آدم و زوجش را از نزديك شدن به اين شجر منع كرده است چه برسد به خوردن آن و بيانگر اين موضوع است كه نوعي رايحه يا تركيب شيميايي زيان بخش براي آدم و زوجش درون و يا پيرامون اين درخت انتشار يافته بود .  به طور مثال LSD يك نوع ماده توهم‌زاي فوق‌العاده قوي است كه از يك نوع قارچ بدست ميايد و توان جذب از پوست را دارد . خود الكل حاصل فعاليت يك نوع قارچ ( مخمر آبجو ) است كه از كربوهيدراتها ( نشاسته و قند حتي سلولز ) تغذيه مي‌كند . از تخمير نشاسته و قند اتانول مست كننده ولي از سلولز ( چوب ) متانول سمي و كشنده ( كور كننده ) بدست مي‌آيد .

آدم و زوجش در بهشت در بهترين شرايط ايده‌آل ژنتيكي براي اصلاح نژاد نوع انسان آفريده شده بودند كه غدد جنسي آنها غير فعال و توان زايشي و تكثير نداشته‌اند . مسلما بعد از اينكه آدم و زوجش از آن درخت چشيده و يا خورده‌اند ، ابتدا نشانه‌هايي همچون مسموميت و يا حساسيت از آنها بروز كرده و شايد آنها براي جلوگيري از تاول و يا خارشهاي جلدي اقدام به چسباندن برگ درختان بهشت به خود كرده‌اند . براي اينكه انسان با مشاهده علائم بيماري فورا به دنبال دارو و درمان آن است و چيزي جز برگ درختان در نزديكي آنها نبوده است . در مراحل بعدي غدد جنسي آنها تحريك و فعال شده و آماده زايش شده‌اند . شايد اين شجر تركيباتي مشابه تستسترون ( هرمون مردانه ) و يا پروژسترون ( هرمون زنانه ) داشته است و يا اينكه تحريك كننده ترشح آنها بوده است ، براي اينكه قارچها خاصيت دارويي هم دارند . در حقيقت چون ابليس قصد فريب آدم و زوجش و فرزندانشان را داشته مبادرت به اين كار كرده . به احتمال زياد خوردن از اين درخت براي او ممنوع نبوده و شايد جز رژيم غذايي او بوده است و او از خواص آن كاملا باخبر بوده و مي‌دانسته كه آنها با خوردن از اين درخت توان زايشي و زاد و ولد پيدا كرده و به اين طريق ميتواند نسل زيادي از آنها را پديدار و به گمراهي بكشاند و لذا كندن لباس آن دو و تشويق به .........  به همين دليل مهم بوده است . به هر حال آدم و زوجش به همراه ابليس ديگر مجاز به ماندن ، اقامت و زاد و ولد در بهشت نبودند و هر سه مخلوق در قالب دو جسم آدم و زوجش به شراكت ابليس به سياره زمين اخراج شده‌اند ( سقوط كرده‌اند ، هبوط )  . اينكه آدم و زوجش سيب يا گندم و از اين محصولات مجاز مصرف كرده‌اند توهم و افسانه‌اي بيش نيست و صرفا تخيل فلاسفه و عرفا است . زقوم هر چه هست طعام اهل جهنم است و ميبايست خواص شگفت انگيزي داشته باشد براي اينكه شرايط حيات در جهنم بسيار سخت و غير قابل تصور است . اگر آن خاصيت سير كردن و يا چاق كردن ندارد ولي خواصي منجمله تقويت بنيه جنسي ، استحكام به استخوان بندي و بافت عضلاني دارد . يعني كاري كه بدنسازها قصد دارند با مصرف هرمون و يا تركيبات شيميايي انجام دهند . خوردن زقوم باعث افزايش تحمل اهل جهنم در برابر عذاب خواهد شد و چيزي همانند دوپينگ است .

در واقع فرمان نزديك نشدن به شجره زقوم توسط خداوند يك امتحان ساده براي آزمون آدم و زوجش بوده ولي به هر حال براي خروج هر سه آنها و استقرارشان در زمين بهانه و دليلي شده است .

 

بدرستي درخت زقوم 43
طعام گناه كار [است] 44
همچون روغن ( عناصر معدني ) ميجوشد در شكمها 45
همچون جوشيدن حميم ( آب جوش ) 46 دخان

 

مصرف زياد و بيش از حد و مداوم زقوم ، باعث سوء هاضمه و زياد شدن اسيد معده ميشود .

 

و گفتيم اي آدم ساكن شو تو و زوجت باغ ( بهشت ) را و بخوريد شما دو نفر از آن به وفوري ( ناز و نعمت و آسايشي ) [هر] جايي [كه] خواستيد شما دو نفر ، و نزديك نشويد شما دو نفر اين درخت را ، پس ميشويد شما دو نفر از ظالمان  35
پس منحرف ( جابجا ) كرد آن دو را شيطان از آن [بهشت] ، پس خارج كرد آن دو را از آنچه كه بودند آن دو در آن [حالت و فرم] و گفتيم پايين رويد [هر سه نفر آدم و زوجش و ابليس كه] بعض شما براي بعضي دشمني [باشيد] و برايتان در زمين استقراري ( قرارگاهي ) و متاعي ( بهره‌ای‍ ) [است] تا زماني . 36 بقره

 

به هر حال مصرف زقوم وضعيت جسمي و بيولوژي آدم و زوجش را تغيير داده است .

 

 

 

محمدرضا طباطبايي 25/10/86

http://www.ki2100.com

 

 

 

لطفا نظر خود را به تالار زير ارسال فرماييد :


http://persianforum.ki2100.net/viewtopic.php?f=100&t=128&sid=74ca034a177b657614b93b284407746b