Home   |  تماس با ما و ارسال مطالب |  پروژه‌ها  | نرم‌افزارهاي مورد نياز |

home

 

17-01-2019

 

منشاء پيدايش ميكرو ارگانيسمها :

 

 

تمامي ميكرو ارگانيزمها ( جانوران كوچك و ميكروسكپي ، ريز جانداران ) منشاء آبي دارند و از نور و مارج پديدار ميشوند . منظور از نور همان نور خورشيد است كه تمامي 7 طيف‌ مريي را شامل ميشود حتي طيف ماوراي بنفش و مادون قرمز و سلول انس را بوجود مي‌آورد . سلولهاي گياهي ( نباتي ) كه داراي سبزينه ( كلروفيل ) هستند از اين جمله‌اند ، همچنين خيلي از سلولهاي حيواني ديگر . اما منظور از مارج همان نور قرمز رنگ مايل به نارنجي يعني محدوده طيف‌هاي زير نور مريي است كه ناشي از گدازه آتشفشانهاي زير آبي بوده كه همراه آن طيف مادون قرمز نيز منتشر شده و باعث پديدار شدن مرجانها و نباتاتي همچون قارچها ميشود كه در ادامه حيات خود نياز به نور مستقيم خورشيد ندارند . طايفه جنيان ( سلول جن ) نيز از اين خانواده است كه امروزه به نام يوفوها Ufo's شناخته و شناسايي ميشوند كه منبع كاملا زميني دارند ولي اشتباها موجودات فرازميني طبقه بندي شده‌اند . در حقيقت نور و مارج در زمان تابش به محلول آب و املاح معدني آن ، تركيبات شيميايي آلي را بوجود مي‌آورند كه ميتوانند آغاز تكامل و حيات در روي سياره زمين را شكل دهند . منشاء اين نظريه ارايه شده در اين مبحث مفاهيم و آيات كتاب قرآن و دست آورده‌هاي علمي روز است كه به مارج و گل چسبنده ( لجن كف دريا ) و .... اشاره شده است . و يك قدم فراتر ، سلول انساني تركيبي از سلول انس و جن است كه اين تركيب در ابتدا درون دريا صورت گرفته و بعد از تكامل ، انسانهاي نخستين ( ماقبل تاريخ ) را بر روي سياره زمين ساكن و پديدار كرده است كه خلقت آدم توسط خداوند به نوعي اصلاح نژاد انسان و جایگزینی برای اين موجودات وحشي و عقب مانده ذهني ناشی از تکامل بوده است . كه ارايه توضيحات بيشتر در همين مبحث با اشاره و استناد به آيات قرآن و دست آورده‌هاي علمي روز ارايه ميشود .

 


 

مارج ← مرجان ← جن

 

آيا موجودات هوشمندتر از ما  وجود دارند ؟


حيات اين پيچيده‌ترين راز ، به هر حال در روي زمين به صورتي كه مي‌شناسيم ، بوجود آمد و رشد كرد . اما آيا حيات حتما بايد به شكل و ساختار شناخته شده در سطح سياره زمين بوجود آيد ؟ كدام استدلال مي‌تواند حيات را فقط بر اساس فتوسنتز ( عمل ساخت و سازي كه در برگهاي گياهان با تركيب نور و مواد آلي كسب شده توسط ريشه گياهان صورت مي‌گيرد ) تعريف كند ؟
در اواخر دهه 70 ميلادي ، دانشمندان در نزديكي جزاير ‘‘ گلاپاگوس‘‘ ، گرمهاي لوله‌اي ، صدفها و باكتري‌هايي را يافتند كه در اعماق زياد و در حاشيه آتشفشانهاي زير آبي زندگي مي كنند . انرژي اوليه آنها نه از خورشيد ، بلكه از گوگرد موجود در آن محيط  تامين مي شود . يا در مورد ديگر ، دانشمندان باكتريهايي را يافتند كه در سيالات موجود در راكتورهاي هسته‌اي زندگي مي‌كنند ؛ جايي كه حتي به ذهن بشر براي حيات امكاني در حد صفر دارد . حال با توجه به اين نمونه‌ها مي‌بينيم كه حتي در زمين خودمان هم دلايلي براي اين نظر كه حيات امكان توسعه در شاخه‌ها و به صورت هاي غير از ساختارهاي شناخته شده دارد ، موجود مي باشد . بنابراين چه بسا در سيارات ديگر موجوداتي وجود داشته باشند كه اساس حياتشان مبتني بر چرخه گوگرد و كربن دي اكسيد باشد . اما وجود حيات هوشمند كه مقوله‌اي پيچيده و بس شگفت آوري نسبت به حيات است تاكنون در منظومه شمسي نشانه‌اي از خود بروز نداده است . ولي تردد موجودات فوق هوشمندي به نام UFO به دفعات مشاهده و ثبت شده است . منشاء پيدايش و تكامل اين موجودات ، حتي محل سكونت آنها كجاست ؟ در اين قسمت سعي  مي‌كنيم پاسخي براي اين سوالات بيابيم !

در سال 1355 دانشمندان در قسمتي از آب‌هاي عميق اقيانوس آرام به انواعي از كرم‌ها برخورد كردند كه در نزديكي چشمه‌هاي آب داغي كه در كف اقيانوس وجود داشت ، در تاريكي كامل زندگي مي‌كردند . دانشمندان ،‌ نظير آن كرم‌ها را در هيچ جاي ديگر زمين نيافته‌اند . پيدا شدن آن كرم‌ها ، اين سوال را پيش آورد كه آن همه كرم در چنان جاي عميق ، تاريك و داغي چگونه زنده مي‌مانند و چه مي‌خورند ؟ دانشمندان با مشاهده دقيق آب اطراف چشمه‌هاي داغ موجود در كف اقيانوس ، متوجه وجود باكتري‌هايي شدند كه مي‌توانند انرژي لازم براي سلول خود را از مواد موجود در آب داغ بگيرند . كرم‌ها هم با شكار كردن آن باكتري‌ها به زندگي ادامه مي‌دهند .

 

 

دانشمندان معتقدند كه حيات ابتدا در دريا آغاز شد و از آنجا به خشكي نيز انتقال يافت . امروزه هم بيش از 90 درصد جانوران ساكن دريا هستند . همانطور كه مي‌دانيم موجودات زنده بدون آب قادر به ادامه حيات و فعاليتهاي بيولوژيكي نيستند كه بارزترين آن ويروس ايدز يا اچ اي وي است كه بعد از 20 دقيقه خروج از رطوبت ، حيات خود را از دست مي‌دهد . خود انسان 65 الي 95 درصد وزنش را آب تشكيل داده و نمي‌تواند مدت زيادي را بدون آب سپري كند .

و خداوند خلق كرد هر جانوري ( تمام حيوانات ) را از آبي ( آب مخصوصي ، يا آب مخصوص به خود ) ، پس از ايشان [است] كسي كه راه می‌رود بر شكمش ( خزندگان ) و از ايشان [است] كسي كه راه می‌رود بر دو پا و از ايشان كسيست كه راه می‌رود بر چهاري ( دو پا و دو دست ، پستانداران ) ، خلق مي‌كند خداوند آنچه را كه می‌خواهد ، بدرستي خداوند براي هر ( تمام ) چيزي قادري ( توانايي ) [است] آيه 45 سوره نور

شواهد بدست آمده در نهايت پيشنهاد مي‌كند كه زندگي نخستين بار در اقيانوس‌ها آغاز شده و تكامل يافته است . شواهد ديگري نيز وجود دارد كه نشان مي‌دهد رسوبات رسي ، بستري مناسب براي وقوع واكنش‌هاي منجر به توليد ملكولهاي آلي لازم براي ايجاد زندگي بوده است .

 

زمين شناسان با مطالعه فسيل‌ها به اين نتيجه رسيده‌اند كه زندگي در دريا شروع شده است و ابتدا موجوداتي كه بدن آنها فقط يك سلول داشت بوجود آمدند و سپس نوبت به جانوران بي‌مهره رسيد . پس از ميليونها سال اولين مهره‌داران يعني ماهي‌ها در دريا فراوان شدند . با پيدا شدن گياهان زندگي بر روي خشكي‌‌ها آغاز شد و كم كم جانوران هم در روي خشكي‌ها ظاهر شدند .


بدرستي ما زينت داديم آسمان دنيا را به زينتي [از] كواكب ( ستارگان ) 6
و حفاظتي از هر ( تمام ) شيطاني سركشي 7
نمی‌توانند گوش فرا دهند به سوي بزرگان ( سران ، گروه ) بالا ( والا مقام ) و پرتاب ( دفع ) ميشوند از هر ( تمام ) سويي ( سمتي ) 8
رانده شده‌اي و برايشان عذابي دايمي ( هميشگي ) [است] 9
مگر كسي كه بربايد دزديده شده‌اي ( مسروقه‌اي ) را ، پس دنبال ( تعقيب ) كند او را شهابي روشني ( تند و تيزي ، شعله‌اي افروخته‌اي ، پر شتابي ) 10
پس راي گيري ( پرس و جو ) كن ايشان [را كه] آيا ايشانند شديدتر ( سخت‌تر ) خلقتي يا كسي كه خلق كرديم ما ، بدرستي ما خلق كرديم ايشان را از گلي چسبنده ( برجايي چسبيده ، آبكي ) 11
بلكه [تو] تعجب كردي و [ايشان] مسخره مي‌كنند 12
و زماني كه متذكر شوند ذكر نمي‌كنند 13
و زماني كه به بينند نشانه‌اي را ، به مسخره مي‌گيرند . آيه 14  سوره صافات
 

در واقع خداوند در اين آيات به موجوداتي اشاره مي‌كند كه نافرمان و سركش بوده و سعي در دست‌يابي به اطلاعات محرمانه‌اي دارند كه در خلقت آنها به گل چسبنده كه اكثرا در بستر رودخانه‌ها ، درياها و اقيانوسها به مقدار خيلي زياد يافت ميشود اشاره نموده‌اند .

و حتما خلق كرده‌ايم انسان را از گلي از لجني بد بويي ( گنديده‌اي ) 27
و جن را ، خلق كرديم آن را از قبل ، از آتش سوزاننده ( بي دود ، مسموم كننده ، گدازه آتشفشان گوگردي ) . آيه 28 سوره حجر

از مفهوم آيات فوق چنين بر مي‌آيد كه پيدايش و تكامل طايفه جنيان قبل از انسان بوده است .

يا همانند تاريكي‌هايي در دريايي ژرفي ( متلاطمي ) [است كه] مي‌پوشاندش موجي [كه] از بالايش [است] موجي [و] از بالاي آن ابري [است]  ، تاريكي‌ها بعض آن بالاي بعضي [باشد] ، زماني كه خارج كند دستش را ، نزديك ( ممكن ) نيست [كه] به بيندش و كسي را كه قرار نداده است خداوند برايش نوري را ، پس نيست برايش از نوري ( روشنايي ) . آيه 40 سوره نور

مطالعات زمين شناسي اشاره به اين موضوع مهم دارد كه اتمسفر سياره زمين در گذشته بسيار دور پر ابر بوده و نور بسيار كمي به سطح سياره زمين مي‌تابيده است ، كه در نتيجه ، بارش هميشگي باران در استوا و يخبندان گسترده‌اي در قسمت اعظم سياره زمين پيش بيني ميشود و در اين وضعيت پيش آمده ، پيدايش و ادامه حيات فقط در كف اقيانوسها و در جوار چشمه‌هاي آب گرم ممكن بوده است . يعني جايي كه فعاليت آتشفشاني وجود داشته است .

 

" سال‌هاست كه زمين شناسان به دنبال شواهدي‌اند كه نشان مي‌دهد زمين بارها در طول عمرش به شدت يخ زده است . تا جايي كه حتي مناطق استوايي هم از يخ پوشيده شده است . اين نظريه كه " زمين گلوله برفي " نام دارد فاقد توضيح مناسبي براي علت آغاز اين يخ زدگي جهاني است . گروه تحقيقاتي  موسسه فن‌آوري كاليفرنيا ( كالتك ) به اين نتيجه رسيده‌اند كه منشا نخستين و شديدترين اتفاق ، احتمالا باكتري‌هاي ابتدايي بوده‌اند كه با آزاد كردن اكسيژن ، گاز اصلي گرم نگهدارنده زمين را از بين بردند . اكسيژن توليد شده گاز متان را ، كه به مقدار زيادي در جو وجود داشت و گاز گلخانه‌اي محسوب مي شد ، از بين برد و آب هواي زمين را به سرعت از تعادل خارج كرد . با اينكه خورشيد جوان در آن زمان 85 درصد درخشندگي امروزيش را داشت ، دماي ميانگين آن روزگاران با امروز قابل قياس بود . بسياري از محققان بر اين باورند كه علت اين شرايط ثابت ، وجود گاز متان بوده است . تركيب اكسيژن و متان شرايط بسيار ناپايداري ايجاد مي كند . البته به مرور زمان طي سال‌ها دي اكسيد كربن و آب مي سازند . هرچند دي اكسيد كربن گاز گلخانه‌اي است اما متان اثر بيشتري دارد . 

پيدايش يخچال‌ها موجب پودر شدن مواد مغذي زمين و ورود آنها به به اقيانوس‌ها شدند و به اين ترتيب اقيانوس‌ها پر از مواد مغذي همچون فسفر و آهن شدند كه براي آغاز دوران زمين گلوله برفي بسيار مورد نياز سيانوباكترها بود . به اين ترتيب دوران از بين رفتن متان و ناپايداري آب و هواي زمين آغاز شد . بدون گاز گلخانه‌اي متان ، دماي متوسط زمين به 50-  درجه سانتيگراد رسيد . سياره زمين به قدري سريع وارد دوره يخبندان شد كه حتي اقيانوس هاي استوايي هم با لايه‌اي از يخ به قطر 1.5 كيلومتر پوشيده شدند . بسياري از انواع حيات ابتدايي از بين رفتند و آنهايي كه نجات يافتند چه زير زمين ، يا در حفره‌ها و چشمه‌هاي آب گرم ناچار به ادامه حيات شدند . پس از ده‌ها ميليون سال دي اكسيد كربن آن قدر شكل گرفت كه دوباره اثر گلخانه بر زمين حاكم شد . در حقيقت دوباره دماي متوسط زمين به 50+ درجه سانتيگراد رسيد . نتايجي را كه دانشمندان با بررسي گذشته زمين به دست آورده اند ، فقط به همين موارد ختم نمي شود . بايد بدانيم كه تازه ماجرا آغاز شده و مي توان گفت كه اگر متوجه پيامدهاي دخالت انسان در طبيعت نشويم ، آينده‌اي تلخ انتظار ما را مي كشد . درست است كه 2.3 ميليارد سال پيش بسيار دور است اما هشداري است براي بشر . اگر رفتارمان را با همين بي دقتي ادامه دهيم تمام حيات روي زمين از بين مي رود و تنها راه نجات در آن زمان تبديل زمين به گلخانه‌اي بزرگ همچون زهره است . "
 
منبع : پارس اسكاي

 

 

خلق كرد انسان [را] از گلي ( سلاله‌اي ) همچون سفال ( گل سفت شده سفالگري و مجسمه سازي ) 14
و خلق كرد جن را از مارجي ( درخشندگي ، تشعشعي ، شعله و شراره‌اي بخصوصي ) از آتشي . آيه 15 سوره رحمن

در فرايند اكسيداسيون ( سوزش ) سريع اكسيژن با كربن ، نور قرمز رنگي مايل به نارنجي بسته به حرارت ، توليد ميشود ( به طور مثال سوختن چوب در اتمسفر سياره زمين ) كه مشابه نور حاصل از گدازه آتشفشان است كه بالا و زير آب جريان پيدا مي‌كند . اين نور ميتواند با برخورد با املاح معدني محلول در آب مخصوصا در لجن كف اقيانوس ، تركيبات آلي را بوجود آورد كه منشا پيدايش و تكامل سلول جن باشد . مرجانها آبي نيز همين منشاء را دارند .

 

 

البته اين مطالب را نبايد با نظريه خلق‌الساعه اشتباه گرفت كه به طور مثال بيان مي‌كند كه ماهي از گل و لاي جوي‌ها و آبگيرها توليد ميشود . بلكه موضوع مهم كه تاكيد به آن ميشود ، پيدايش تركيبات آلي و سلولهاي اوليه حيات و همچنين تكامل آنها است . شايد ارايه نظريه خلق‌الساعه ناشي از استنباط نادرست فلاسفه از مطالب كتب آسماني قبل از قرآن بوده است .

 

جن

 

" همه ما ميدانيم كه حيات تا چه حد ميتواند دشوار باشد ، اما براي ميكروب‌هايي كه اخيرا در عمق 1.6 كيلومتري (1 مايلي) زير بستر اقيانوس و دور از ساحل كانادا يافت شده‌اند اينگونه تصور نمي‌شود . شرايط زندگي محدود شده است ،  محيط زيست آنها در دماي 100 درجه سانتيگراد (212 درجه فارنهايت ) قرار دارد و هنوز اين سلولهاي بادوام در حال پيشرفت هستند . در قسمت مياني محل فرود تاريخي ققنوس در قطب شمال مريخ نيز تاكنون هيجان يافتن حيات  در سياره سرخ به اوج خود رسيده است .

 

 

هرچند ققنوس براي يافتن حيات طراحي نشده است ، اما ميزان آب سطح مريخ را براي ارزيابي نشانه‌هايي كه ميتوانند احتمال وجود حيات را در مريخ تقويت كنند مورد ارزيابي قرار مي‌دهد .


اين كشف جديد در يك چنين عمقي در زير سطح زمين ميتواند محدوديت‌هاي تازه‌اي را در كيفيت آخرين حد وجود حيات در كرات  ديگر ايجاد كند . دورتر از خط ساحلي نيوفاوندلند ، دانشمندان در قسمت زيرين بستر اقيانوس مستقر شده‌اند ، كه ركورد پيشين زندگي در زير زمين را مي‌شكند . اين كشف جديد يكي از بنيادين‌ترين ساختارهاي  حيات زميني  را در عمق يك مايلي بدست مي‌دهد . ( ركورد پيشين در عمق 842 متر يا 0.5 مايلي قرار داشت ) . از آنجايي كه من زيست شناس نيستم ، اين خبر را همانگونه كه از خبرگزاري رويتر منتشر شده نقل مي‌كنم .

رويترز : پروكاريوت‌ها ميكروب‌هايي فاقد نوكلئيد مي‌باشند كه شامل آرچي و برخي انواع باكتريها هستند . فقدان سلولهاي نوكلئيدي ، آنها را از ايوكاريوتها و يا زندگي تمامي حيوانات و گياهان متمايز مي‌كند .
پروكاريوت‌ها نمونه‌هايي از رسوبات حفاري شده هستند كه در 111 ميليون سال پيش ته نشين شده‌اند . در اين عمق رسوبات در معرض دمايي در حدود 60 تا 100 درجه سانتيگراد (140 درجه فارنهايت ) قرار مي‌گيرند . جان پاركس – پروفسور دانشگاه والس – معتقد است اين نوع ميكروب حتي مي‌تواند در اعماق ژرف‌تر نيز زندگي كند . او معتقد است كه اكثر پروكاريوتها را مي‌توان در عمق 4 كيلومتري در زير بستر اقيانوس يافت . در اينجا اين سوال پيش مي‌آيد كه آيا زندگي در ديگر سيارات تنها در اعماق پوسته ممكن است  و در سطح خير ؟
پروفسور جان پاركس مي‌گويد " اگر زيست كره ذاتي در زير اقيانوس بر روي زمين وجود دارد ، پس مي‌تواند در كرات ديگر نيز وجود داشته باشد . تنها با گرفتن يك بيل خاك از سطح مريخ نمي‌توان گفت كه آيا حيات در مريخ وجود دارد يا خير ."
تلاش‌هايي كه توسط فضاپيماي پيشين بمنظور  تحليل سطح مريخ براي ميكروب‌هاي فرا زميني صورت گرفته نيز گوياي همين مطلب است .  با اين حال با بررسي و تحليل تركيب سطحي براي مواد مورد نياز لازم براي ادامه بقا ( كه آنها را مي‌شناسيم ) ، مي‌توان اطلاعات مفيدي را بدست آورد . به عنوان مثال تصور مي شود كه فضاپيماي فونيكس براي يافتن حيات در مريخ طراحي شده است ، در صورتيكه اين فضاپيما به منظور تحليل لايه سنگي بالاي مريخ براي بررسي ميزان آب و همچنين اثبات اينكه آب مايع ممكن است در گذشته نزديك يكبار در مريخ جريان داشته است ، ساخته شده است . حال ما محدوده‌اي را كه در آن احتمال يافتن حيات است گسترش داده‌ايم ، ماموريت در مريخ به يك پناهگاه زير زميني در زير سطح آن نياز خواهد داشت و مجبور هستيم تا آن زمان كه خودمان اين كار را انجام دهيم منتظر بمانيم .
مشخص نيست كه اين ميكروب‌هاي زير زميني از كجا انرژي خود را دريافت مي كنند . احتمالا تابش خورشيد عامل اين انرژي نيست . متان و گرمايي كه از دهانه آتشفشان به بيرون پرتاب مي‌شود كانديداهاي بهتري براي انرژي هستند . در اينجا يك مساله وجود دارد كه مربوط به يافت حيات در اعماق است. كه برنامه احتمالي براي دفع دي اكسيد كربن اعماق زمين را پيچيده مي كند . اين يك اكوسيستم دست نخورده است كه رونمايي از آن منجر به از دست رفتن بخشي از نتايج براي اين كلوني‌هاي ميكروبي خواهد شد . با اين حال ممكن است عده‌اي را بتوان با  پنل آب و هوايي u.N كه حاكي از آن است كه دفن دي اكسيد كربن در آينده مي‌تواند يك ابزار كليدي براي جلوگيري از گريز گازهاي گلخانه‌اي به درون اتمسفر شود ، متقاعد كرد . "

ترجمه و ارسال  : فاطمه شنبه زاده

http://www.hupaa.com/page.php?id=3586

 

در حقيقت آغاز تكامل طايفه جنيان بر روي سياره زمين قدمتي بيش از 111 ميليون سال دارد .

 

 

اين ابزار به احتمال خيلي زياد ساخته‌ي طايفه جنيان ابتدايي است كه در اوايل مسير تكامل نهايي خود قرار گرفته‌اند .

 

 

 

عكس فوق مربوط به یك بلوك هشت متری است كه گویی از بتون ریخته شده و وزن تقریبی آن حدودا 2.4 میلیون پوند تخمین زده می‌شود كه گويی چندین روز قبل ساخته شده و به صورت كاملا یكپارچه از گرانیت است .

واقعيت اين است كه ما امروزه در مصر ساكنيني داريم ، ولي آيا آنها اهرام را ساخته‌اند ؟ كه جواب منفي است . اين بناها و مصالح قبل از اينكاها ساخته شده و آنها اين بناها را يافته و در آن ساكن شده‌اند و شگفتي اين بناها آنها را شيفته و حيران خود نموده‌است . به نظر من كار كار طايفه جنيان است . زير در كتاب قرآن اشاره شده كه آنها معماران بسيار ماهري هستند و براي داوود و سليمان رسول الله قصر و مسجد يا حتي مجسمه مي‌ساختند . آنها در معماري به حشرات شباهت دارند و حشرات ماهرترين معماران زمين هستند .

 

 


 

 

نور ← انس

 

همانطور كه قبلا گفته شد مطالعات زمين شناسي اشاره به اين موضوع مهم دارد كه اتمسفر سياره زمين در گذشته بسيار دور پر ابر بوده و نور بسيار كمي به سطح سياره زمين مي‌تابيده است ، كه در نتيجه ، بارش هميشگي باران در استوا و يخبندان گسترده‌اي در قسمت اعظم سياره زمين پيش بيني ميشود و در اين وضعيت پيش آمده ، پيدايش و ادامه حيات فقط در كف اقيانوسها و در جوار چشمه‌هاي آب گرم ممكن بوده است . يعني جايي كه فعاليت آتشفشاني وجود داشته است . پيدايش حيات به علت يخ بندان و برودت هوا در سطح سياره زمين غير ممكن بوده است . ولي با مرور زمان از تراكم ابرها در اتمسفر سياره زمين كاسته شده و نور خورشيد توانسته است بر سطح سياره زمين بتابد و شرايط مناسبي را براي پيدايش حيات آنهم از نوع جديد فراهم نمايد . همانطور كه قبلا گفته شد تابش مارج بر گل كف اقيانوس يا دريا باعث بوجود آمدن تركيبات آلي شده است كه در نهايت سلول جنيان را بوجود آورده ، منجمله مرجانهاي دريايي ، اين بار تابش نور خورشيد باعث پديدار شدن تركيبات آلي در آبهاي سياره زمين ميشود كه در نهايت سلول انسيان را بوجود مي‌آورد ، منجمله خزه‌ها و جلبرگ‌ها كه داراي سبزينه ( كلروفيل ) هستند و براي ادامه حيات و رشد نياز به نور مستقيم خورشيد دارند . ولي چون سلول جن زودتر از سلول انس تكامل را شروع كرده است ، جنيان خيلي زودتر از انسيان به تكامل و شعور رسيده و ساكنين اصلي و قبلي سياره زمين شده‌اند .

حدود 3 ميليارد سال پيش ، وضعيت زمين ، جو و موجودات زنده ، مثل امروز نبود . در آن هنگام فقط 0.04 درصد جو اكسيژن بود . جو آن زمان بيشتر از نيتروژن ، بخار آب و دي اكسيد كربن تشكيل شده بود . موجودات زنده‌اي كه در آن هنگام زندگي مي‌كردند ، فقط باكتري‌هاي بي‌هوازي بودند ، يعني باكتري‌هايي كه بدون نياز به اكسيژن ، مواد آلي را به الكل يا به اسيد تبديل مي‌كنند و از اين راه انرژي به دست مي‌آورند . چنين باكتري‌هايي كه در آبها زندگي مي‌كردند هنوز هم روي كره زمين فراوان هستند .

در حدود 2.5 ميليارد سال پيش ، موجودات زنده فتوسنتز كننده بر روي زمين پديدار شدند و شروع به آزاد كردن اكسيژن از آب كردند . تقريبا همه اكسيژن موجود در جو كنوني محصول فتوسنتز است .

با افزايش اكسيژن موجود در هوا و همچنين محلول در آب ، هر دو سلول انس و جن گرايش به مصرف اكسيژن در فعاليتهاي بيولوژيكي خود پيدا كرده‌اند . براي اينكه فرايند اكسيداسيون سريع‌تر ، راحت‌‌تر و پرانرژي‌تر است و همين مسئله باعث خروج تدريجي آنها از آب شده است . به عكسهاي زير توجه نماييد .

 

 

دوزيستان ( قورباغه و ... ) نيز بارزترين اين نمونه‌ها است . در ابتدا آبزي و از اكسيژن محلول در آب استفاده مي‌كنند ولي در نهايت از اكسيژن موجود در هوا بهره مي‌جويد ، براي اينكه رفته رفته به ميزان بيشتري از اكسيژن نياز پيدا مي‌كنند و اين مقدار اكسيژن فقط در هوا يافت ميشود .

 

جزر و مد میتواند باعث هوازی شدن موجودات آبزی شده باشد !

همانطور که میدانیم جاذبه ماه بر سطح آبهای سیاره زمین تاثیر گذار است و میتواند اختلاف زیادی در ارتفاع آن ایجاد کند . این به این معنی است که موجودات آبزی کنار ساحل یا دریا مجبور بوده اند مدتی از شبانه روز را خارج از آب طی کنند و چون حیات آنها وابسته به اکسیژن محلول در آب بوده ، اینبار مجبور شدند این اکسیژن را از هوا تامین کنند که به مرور زمان ساختار جسمی آنها عوض شده و به موجودات هوازی تغییر ماهیت داده اند .

 

 

اما خداوند در كتاب قرآن به تكامل نيز اشاره نموده است :

 

به نام خداوندِ رحم كنندهِ ( بخشنده ، گذشت كننده )  مهربان ( با شفقت ، با عاطفه )

تسبيح گوي ( ذكر كن ، ستايش كن ، به پاكي ياد كن ) نام سرورت بالاترين ( والاترين ، حداكثر ، اعلاترين ، مرغوبترين ، بزرگترين درجه و مقام و جايگاه ) را 1
كسي كه آفريد ، سپس متناسب كرد ( سامان داد ، هماهنگ كرد ، راست و ريست كرد ، منظم كرد ، مساوي و درست كرد ) 2
و كسي كه اندازه كرد ( تقدير كرد ، سنجيد ، برآورد كرد ، محاسبه كرد ، وزن كرد ، كارشناسي كرد ، پيمانه زد ) ، سپس هدايت نمود . آيه 3 سوره اعلي


انس + جن = انسان

 

تنها انگيزه از ارايه اين قسمت از مبحث ، مفهوم آيات  زير است :

و زماني كه گفتيم ( فرمان داديم ) براي ملائكه [كه] سجده كنيد براي آدم ، پس سجده كردند مگر ابليس [كه] بود از [نوع و جنس ، نژاد] جن ، پس فسق ( تمرد و نافرماني ) كرد از فرمان سرورش ، آيا پس اتخاذ ( انتخاب ) ميكنيد او را و ذريه ( زاد و رودش ، نسلش ) را سرپرستاني ( دوستاني ) از غير من و [در حاليكه] ايشان براي شما دشمن [هستند] ، بد است براي ظالمان بدلي ( جايگزيني ) . آيه 50 سوره كهف

 

و زماني كه گفتيم براي ملائكه [كه] سجده كنيد براي آدم ، پس سجده كردند مگر ابليس ، گفت آيا سجده كنم براي كسي كه آفريدي [از] گلي 61
گفت آيا ديده باشي تو اين كسي را كه كرامت ( بزرگي ) دادي براي من ، اگر به آخر رساني ( مهلت دهي ، به تاخير اندازي ) مرا تا روز قيامت ، حتما مهار ميكنم ( لگام و افسار به دهان ميزنم ) ذريه ( زاد و رود ، فرزندان و نسل ) او را مگر اندكي 62
[خداوند] گفت برو ، پس كسي كه تبعيت كرد تو را از ايشان ، پس بدرستي جهنم جزايتان [باشد] ، جزايي پس انداز شده‌اي ( اندوخته و ذخيره شده‌اي ، به وفور ) 63
و رم ده ( به هراس و دلهره انداز ، به لغزان ) كسي را كه توانستي از ايشان به صدايت و جلب كن ( تاخت و تاز كن ، فراهم كن ، حمله كن ) براي ايشان به سواره نظامت و پياده نظامت و شراكت كن ايشان را در اموال و اولاد و وعده بده ايشان را ، و وعده نميدهد ايشان را شيطان مگر غروري ( فريب و اغوايي ) . آيه 64 سوره اسراء

 

از مفهوم آيات فوق چنين بر‌مي‌آيد كه ابليس مخلوقي از نوع و نژاد جن بوده و در اولاد ( فرزندان ) و اموال ( جسم و پيكره ، دارايي ) با آدم شريك شده است . به اين معني كه اولاد آدم به همراه اولاد ابليس به دنيا آمده ، رشد كرده و با يكديگر هم فوت مي‌كنند . همراهي كه به آن همزاد انسان نيز گفته ميشود و موضوعي است كه ميبايست در محدوده علم ژنتيك ( وراثت ) ‌آن را برسي نمود .

يكي از شگفتي‌هاي خلقت خداوند ، تنوع و گوناگوني جانوران است . همانطور كه قبلا اشاره شد ، منشاء پيدايش و تكامل هر دو سلول جن و انس ، آب دريا و يا اقيانوس بوده است . ميتوان تصور نمود كه گونه‌هايي از اين دو سلول ، مدت زمان نسبتا زيادي در آب همزيستي داشته‌اند و اين همزيستي ميتواند به علت‌هاي بسيار زيادي ، به ادغام و تركيب با هم منجر شود ، كه در نهايت انسانهاي بدوي و ناندرتال را پديدار كند . محققين دريافته‌اند اگر دو تك سلولي مدتي با كمبود مواد غذايي مواجه شوند در هم ادغام ميشوند ، يعني برگشت عمل ميتوز را انجام مي‌دهند . شايد آنها با اين كار قصد دارند همديگر را خورده و مورد تغذيه قرار دهند يا اينكه از مواد غذايي يكديگر استفاده كرده و در مصرف آن صرفه جويي كنند و نسل و بقاي خود را تضمين كنند . ولي به هر حال شايد در اين حالت تعداد كروموزوم‌ها دو برابر شده و با فراهم شدن مواد غذايي كافي ، عمل ميتوز ادامه يابد و در اين شرايط دو جنس مذكر و مونث از گونه‌اي كاملا جديد و متفاوت پديدار شود . تحقيقات بر روي جمجمه اين انسان بدوي نشان مي‌دهد كه او قادر به سخن گفتن نبوده است و موجودي وحشي و با خوي درنده بوده است و علت آن مي‌تواند انحراف جزيي از مسير درست تكامل باشد كه خداوند با خلقت آدم ، اين انحراف در تكامل انسان را جبران نموده است .

در مورد تکامل درست است که با گذشت زمان ، اندامها تغییر پیدا می کنند و متکامل تر میشوند ولی موجود همواره وحشی تر میشود و شاید علت آن سخت تر شدن شرایط زندگی و رقابت با دیگران بر سر غذا یا شکار باشد چون حیوانات بهتر از قبل میتوانند شکار کنند و غذا تهیه کنند زیرا سریع تر و چابک تر هم میشوند.  

 

آثار شكستگي با ابزارهاي تيز مثل تبر ، در اين جمجمه يافت شده ، شناسايي و توسط محققين بازسازي شده است .

 

به نام خداوندِ رحم كنندهِ ( بخشنده ، گذشت كننده )  مهربان ( با شفقت ، با عاطفه )

رحمان ( خداوند رحم كننده ، بخشنده ، گذشت كننده )
ياد داد قرآن را
خلق كرد انسان را
ياد داد او را بيان ( نطق ، سخن گفتن )

......................  سوره رحمن

 

انسانهاي بدوي از گونه‌اي خط به نام خط تصويري استفاده مي‌كرده‌اند كه فاقد حروف الفبا نيز بوده است و شايد اين خط در نهايت به پيدايش خط ميخي منجر شده است ، ولي خط متداول كه داراي حروف الفباست و در ميان فرزندان آدم رواج پيدا كرده است ، آموخته خداوند ميباشد .

 

[همان] كسي كه ياد ( آموزش ) داد  به [وسيله] قلم 4
آموزش ( ياد ) داد انسان را [به]  آنچه كه ندانسته بود ( بلد نبود ) 5 سوره علق

 

در حقيقت خلقت آدم توسط خداوند در بهشت و انتقال آن و زوجش به سياره زمين به نوعي اصلاح نژاد انسان نخستين ( تكاملي ) بوده است . طبق آيه زير ، انسان در رديف حيوانات ( جانوران ) طبقه بندي ميشود .

 

و نيست از حيواني در زمين و نه پرنده‌اي [كه] پرواز مي‌كند به بالهايش ، مگر اينكه امتهايي ( طوايفي ) همانند شمايند ، تفريط ( فروگذار )  نكرديم در كتاب از چيزي ، سپس به سوي سرورشان جمع آوري ميشوند . آيه 38 سوره انعام

 

شباهت ظاهري انسان به ميمون ، گوريل و شامپانزه يا بوزينه خيلي زياد است كه نمي‌توان آن را ناديده گرفت و دليل ژنتيكي دارد .

 

پس آنگاه كه تجاوز ( تعدي ، عصيان ) كردند از آنچه كه نهي شدند از آن ، گفتيم براي ايشان [كه] شويد بوزينه‌اي رانده‌شدگان ( از انسانيت طرد شدگان ) . آيه 166 سوره اعراف

 

اين دسته از حيوانات نزديكترين ساختار ژنتيكي نسبت به انسان را دارند .

ولي موضوع بسيار جالب اينجاست كه خلقت آدم از همان قاعده كلي تركيب انس و جن پيروي كرده است :

 

كسي كه خلق كرد تو را ، پس درست كرد تو را ، سپس معتدل كرد تو را ( برابر ، مساوي كرد ) 7
در هر صورتي ( سيمايي ، حالت و پيكري ) آنچه را كه خواست تركيب ( كنار هم ) كرد تو را . آيه 8 سوره انفطار

 

و [سوگند] نفسي ( كسي ، شخصي ) را و آنچه را كه درستش ( مرتبش ، منظمش ، متناسبش ، هماهنگش ، پرداخته‌اش  ، درستش ) كرد 7
پس الهام ( تلقين ، جاگزاري ، القا ، وحي ) كردش ، هرزگي ( فسق و فجور و گناه كاري ) اش و تقوي ( پرهيزگاري ، ترس از خدا يا ترس از گناه ) اش را . آيه 8 سوره شمس

 

و آيد هر ( تمام ) نفسي ( كسي ، شخصي ) همراه او سوق دهنده‌اي ( راننده و هول دهنده‌اي ) و شاهدي 21
همانا بوده‌اي در غفلتي  از اين [روز يا واقعه] ، پس برداشتيم ( گشوديم ) از تو پوشش ( پرده ، پوشاننده ، مانع ديد و فهم و دانستن ) تو را ، پس بصيرت ( ديده ) تو امروز تيزي ( ريز بيني ) [است] 22
و گويد قرين ( هم نشين ، هم سال ، يار ، رفيق ، متصل ، پيوسته ، همدم ، قرينه ) او ، اين [است] آنچه كه در نزد من [است] آماده‌اي ( حاضري ، نگهداري شده‌اي ، ضبط شده‌اي ) 23
بيافكنيد در جهنم هر ( تمام ) كفران كننده‌اي  عنودي ( لجبازي ، يك دنده‌اي ) را 24
منع كننده‌اي براي خير ( خوبي ) متجاوزي ( متعدي )  شكاكي را 25
كسي كه قرار داد همراه خداوند ، خدايي ديگر را ، پس بيافكنيد  او را در عذاب  شديد 26
گويد قرين ( همنشين ، هم سال ، يار ، رفيق ، متصل ، پيوسته ، همدم ، قرينه ، همزاد ) او ، سرور ما ، به طغيان  نكشيدم او را و ليكن بود در گمراهي دوري 27
گويد [خداوند كه] خصومت نكنيد در نزد من و [درحاليكه] جلو فرستاده‌ام ( از قبل گفته‌ام )  به جانب شما به [وسيله] وعده 28
بدل ( تبديل ) نميشود سخن در نزد من و نيستم من به ظالمي براي بندگان . آيه 29 سوره ق

 

و هدايت ( راهنمايي ) كرديم او را [به] دو طريقت ( راه ، سلوك ، شيوه زندگي ) . آيه 10 سوره بلد

 

و اما اگر وسوسه ميكند تو را از [طرف] شيطان وسوسه‌اي ، پس پناه بر ( پناه خواه ) به خداوند ، بدرستي اوست شنوايي دانايي 200
بدرستي كساني كه تقوي كردند ( پرهيزگاري كردند ) زماني كه رسيد ( لمس كند ) ايشان را طايفه‌اي از شيطان ، متذكر ( يادآور ) ميشوند [خداوند را] ، پس آنگاه ايشان بينايان ( آگاهان ) ميشوند  201
و برادرانشان فرو مي برند ( توسعه مي دهند ) ايشان را در  فريب ( غرور ) سپس كوتاهي ( كم كاري ، بي كفايتي ) نمي كنند . آيه 202 سوره اعراف

 

حتما آفريده‌ايم انسان را در نيكوترين ( بهترين ) تقويمي ( ارزيابي ، تصحيحي ، اصلاحي ، ثبت به روزي ، برآورد و محاسبه‌اي ) 4
سپس برگردانيم ( رد كنيم ، گذر و عبور دهيم ) او را [به] پايين‌ترين ( پست‌ترين ، نازل‌ترين ، كم كيفيت‌ترين ، كم بها و كم ارزش‌ترين ، فرومايه‌ترين ، كم رتبه‌ترين ) پايين‌يان ( پست‌تران ، نازل‌تران ، كم كيفيت‌تران ، كم بها و كم ارزش‌تران ، فرومايگان ) 5
بجز كساني كه ايمان آوردند و عمل كردند  صالحات را ( خيرات و نيكی‌ها را ) ، پس براي ايشان [است] اجري ( پاداشي ، مزدي ) ، بدون منتي . آيه 6 سوره تين

 

در حقيقت خداوند در آيات فوق به صفت ، حالت و ماهيت دوگانه انسان اشاره نموده است .

 

اي پسران آدم به فتنه ( بلا و مصيبت ) نياندازد ( مفتون و فريفته نكند ) شما را شيطان ، همچنان كه خارج كرد والدينتان را از باغ ( بهشت ) ، ميكند ( پاره و از تن درمي‌آورد ) از آن دو نفر لباس‌هايشان را ، براي اينكه آشكار كند ( نشان دهد ) آن دو را بديها ( خوي زشت ، سيرت بد ، بدي و زشتي و ناپسندي ) آن دو را ، بدرستي او مي‌بيند شما را ، او و قبيله‌اش ( ايل ، تبار ، قوم ، طايفه ) از جايي ( مكان و طرف و سويي ) [كه] نمي‌بينيد ايشان را ، ما قرار داديم شياطين را ، سرپرستان ( اوليا ، حاكمان ، زمامداران ، دوستان ) براي كساني كه ايمان نمي آورند . آيه 27 سوره اعراف

 

امروزه تحقيقات ژنتيك ثابت كرده است كه اشخاصي كه مبادرت به سرقت ، تجاوز ، قتل و .... نموده‌اند بسته به جرمشان از مشابهت ژنتيكي خاصي برخوردارند ، حتي مسايلي همچون اعتياد به مواد مخدر و مشروبات الكلي از اين قاعده كلي پيروي مي‌كنند . اين تحقيقات علمي در بعضي از زندانهاي ممالك غربي انجام شده است .

 

و زماني كه گفت سرورت براي ملائكه ، بدرستي من قرار دهنده‌اي [هستم] در زمين جانشيني را ، [ملائكه] گفتند آيا قرار ميدهي در آن ، كسي را [كه] فساد ( تبهكاري ) ميكند در آن و ميريزد خونها و [در حاليكه] ما تسبيح ميكنيم به ستايش تو و تقديس ميكنيم برايت ، [خداوند] گفت بدرستي من مي دانم آنچه را كه نميدانيد . آيه 30 سوره بقره

 

در ابتدا بايد به اين موضوع بسيار مهم اشاره نمود كه خداوند در آيه فوق ذكر نموده است كه " بدرستي من قرار دهنده‌اي [هستم] در زمين جانشيني را " و هرگز نگفته است كه " بدرستي من قرار دهنده‌اي [هستم] در زمين جانشيني را براي خودم " پس نميتوان نتيجه گرفت كه انسان خليفه خداوند بر روي سياره زمين است و به احتمال خيلي زياد ، خداوند آدم و نسلش را جايگزين و جانشين طايفه جنيان و انسانهاي بدوي در سياره زمين نموده است . يعني ساكنين اول سياره زمين ، جنيان و .... بوده‌اند و ساكنين دوم آن ، ‌آدم و فرزاندش ميباشد . و از همه مهمتر اينكه ملائكه شاهد جنگ و خون ريزي و فساد انسانهاي بدوي بوده‌اند و به اين دليل مهم با خداوند در رابطه با خلقت آدم گفتگو نموده‌اند ، شواهدي در دست است كه آنها از همنوع خود نيز تغذيه مي‌كرده‌اند .

در حقيقت انسان دگرگون شده نسل ميمون‌ها و ... نيست ، براي اينكه اگر اينگونه مي‌بود تا به امروز ميبايست تمام ميمون‌ها و ....  دگرگون و به انسان تبديل مي‌شدند ، ولي ما امروزه نسل كاملي از ميمون‌ها و ... داريم . انسان و ميمون جد و نياي مشتركي هم نداشته‌اند ، در واقع مبدا و منشاء اوليه تكامل انسان و ميمون خيلي نزديك به هم ، ولي با هم متفاوت بوده است ، همانطور كه گفته شد اينها در كل مربوط به طيفهاي گسترده و متنوع نور و مارج و همچنين تركيبات آنها ميشوند . چنين به نظر ميرسد كه تك سلولي‌هايي كه باعث پديدار شدن انسان نماها و ميمون‌ها شده است با هم تفاوت داشته‌اند ولي به هم خيلي نزديك و شبيه بوده‌اند . اگر دگرگوني و جهشي باعث پديدار شدن نسل‌هاي متنوع شده است ، اين دگرگوني و يا جهش قبل از تفكيك دو جنس نر و ماده از يك سلول اوليه بوده است براي اينكه تغييرات قابل توجه ميبايست در هر دو جنس نر و ماده اتفاق بيافتد تا مسئله جفت گيري و زايش با مشكل ايجاد نشود . يعني انسان نماها مبدا نزديك ولي متفاوتي با ميمون‌ها داشته‌اند و آنهم قبل از پديدار شدن نوع جنس نر يا ماده .

 


 

" شكر در اعماق فضاي ميان ستاره‌اي

 

به تازگي مقداري مولكول آلي شكر در ناحيه‌اي از كهكشان ما ، جايي كه  امكان وجود سياره‌هاي قابل سكني در آن است كشف شده است . تيمي بين‌المللي از دانشمندان با استفاده از راديو تلسكوپ IRAM در فرانسه در ناحيه‌اي از فضا كه ستاره‌هاي پر جرم در حال شكل گيري هستند و در فاصله حدود 26000 سال نوري از زمين موفق به كشف يك مولكول  آلي شكر شدند ، كه ميتواند به طور مستقيم ما را به منشأ حيات هدايت كند .

دكتر سرنا ويتي Serena Viti يكي از مقاله نويسان در اين زمينه مي‌گويد : " كشف گليكولالدهيد  glycolaldehyde ، مولكول پايه شكر ، دستاوردي مهم براي ماست چرا كه اين نخستين باري است كه اين مولكول نزديك به يك ناحيه تشكيل ستاره و جايي كه سيارات احتمالي داراي امكان بالقوه حيات هستند  كشف شده است .

وجود Glycolaldehyde و واكنش‌هاي آن ميتواند سبب شكل گيري ريبوزها ( ribose ) كه يكي از ذرات اصلي و كليدي سازنده نوكلئيك اسيدها است شوند و به نظر ميرسد اين مولكول ، مولكول مركزي و اصلي منشأ حيات است .

Glycolaldehyde قبلا در نواحي مركزي كهكشان ما ، جايي كه كاملا با بقيه نواحي كهكشان متفاوت است ، كشف شده بود ، ولي كشف جديد كه در ناحيه‌اي به نام ‘G31.41+0.31’ و دور از مركز كهكشان صورت گرفته  نشان دهنده آن است كه توليد اين ذره كليدي حيات در تمام نواحي كهكشان صورت ميگيرد . اين خبر بسيار خوبي  براي جستجوهاي ما در يافتن حيات خارجي است ، زيرا وجود گسترده اين مولكول ، شانس وجود مولكولهاي حياتي ديگر ، در كنار آن و در ناحيه‌اي كه سيارات زمين - مانندِ احتمالي وجود دارند ، را بهبود مي بخشد .

پروفسور Keith Mason مدير اجرايي تيم STFC ميگويد : " كشف اين مولكول آلي شكر در يك ناحيه تشكيل ستاره در فضا بسيار هيجان انگيز است و اطلاعات سودمند و باور نكردني را در جستجوي حيات‌هاي بيگانه در اختيار ما قرار خواهد داد . اينگونه تحقيقات و تحقيقات گسترده ديگري كه توسط محققان اروپايي و طي پروژه‌اي اختر شناختي صورت ميگيرد  به طور مستمر دانش ما را در مورد جهان افزايش و اروپا را همچنان پيشگام در علم اختر شناسي نگاه خواهد داشت . "

http://www.tebyan.net/Science_Technology/Astronomy/Astro_Physics/2008/12/10/80593.html

 

 

كشف آمينو اسيد در مواد به جا مانده از ستاره هاي دنباله دار براي اولين بار مي تواند نشانه حضور گسترده عوامل تشكيل دهنده حيات در فضا باشند.


به گزارش خبرگزاري مهر ، محققان موفق به يافتن نشانه هايي از عوامل اصلي سازنده حيات در غبارهايي شده اند كه از دنباله ستاره هاي دنباله دار به جا مانده اند كشفي كه مي تواند پراكندگي عوامل بنيادين حيات در كهكشانها را به اثبات برساند.

دانشمندان مركز فضايي گدارد ماده اي به نام گليسين يكي از آمينو اسيدهاي ساده و از عوامل موثر در تشكيل حيات را در نمونه هاي به دست آمده از ستاره دنباله دار wild 2 به دست آوردند. اين نمونه توسط فضاپيماي استرادوس ناسا كه در سال 2006 در صحراي يوتا سقوط كرد به دست آمده است.

به گفته محققان با كشف اين ماده اكنون مي توان مطمئن بود كه ستاره هاي دنباله دار عامل انتقال آمينو اسيدها به زمين بوده اند. آمينو اسيدها در گذشته در شهاب سنگها نيز مشاهده شده بودند اما اين اولين باري است كه اين ذرات حياتي در ستاره هاي دنباله دار كشف مي شوند.

فضاپيماي استرادوس در سال 1999 مسافرت 2.9 بيليون مايلي خود را در فضا آغاز كرد و پنج سال پس از آغاز ماموريت موفق به مشاهده ستاره دنباله دار wild 2 شد. استرادوس با پرواز در ارتفاع 236 كيلومتري از ستاره دنباله دار از ميان دنباله ستاره عبور كرده از غبارها و گازهاي آن نمونه برداري كرد.

به گفته محققان ماده گليسين در ابتدا چند ماه پس از فرود فضاپيما شناسايي شد و سالهاي پس از آن به منظور تعيين هويت ماده كشف شده سپري شده است.

بر اساس گزارش لس آنجلس تايمز، محققان با وجود اينكه كشف گليسين در دنباله ستاره wild 2 را كشفي بزرگ و ارزشمند مي دانند اما در عين حال معتقدند كنار هم قرار گرفتن مواد مورد نياز تشكيل حيات در زمين، نمي تواند مدركي محكم براي اثبات چگونگي آغاز حيات باشد و براي يافتن پاسخ اين سوال هميشگي تحقيقات همچنان بايد ادامه داشته باشد. "

 

 

" كشف 'ماده شیمیایی حیات' در یك دنباله داراین ماده در ذراتی كه از دنباله دار وایلد-2 منتشر شد كشف شد . سازمان فضایی آمریكا، ناسا ، می گوید دانشمندان یكی از مواد بنیادی شیمیایی كه از مصالح ساختمانی حیات است را برای اولین بار در یك دنباله دار یافته اند.

گلیسین یك آمینو اسید است كه در پروتئین ها - ملكول های پیچیده ای كه ارگانیسم های زنده برای ساختن و حفظ سیستم های خود از آنها استفاده می كنند - یافت می شود.

این ماده در ذراتی كه از دنباله دار وایلد-2 در فضا پراكنده می شد ردیابی شده است . این ذرات در سال 2004 توسط كاوشگر "استارداست" ناسا جمع آوری شده بود .

این نظریه كه "بذر" حیات در زمین ابتدا توسط یك دنباله دار كاشته شد خیلی پرطرفدار است .

بسیاری از دانشمندان به این نظریه اعتقاد دارند كه میلیاردها سال قبل برخورد تعداد زیادی از همین دنباله دارها - توده های كوه آسای یخ و سنگ - مواد شیمیایی مهمی كه پیش درآمد حیات بودند را به زمین آورد.

دكتر كارل پیلچر سرپرست موسسه اختر زیست (استروبیولوژی) ناسا گفت: "كشف گلیسین در یك دنباله دار تقویت كننده این نظر است كه مصالح اولیه ساختمانی حیات در فضا به وفور یافت می شود ، و این استدلال را تقویت می كند كه آثار حیات در كیهان ممكن است زیاد باشد نه نادر."

گلیسین قبلا در شهاب سنگ ها دیده شده بود اما این اولین بار است كه در مواد منتشر شده از دنباله دارها كشف می شود.

این كاوشگر ناسا در ژانویه 2004 از كنار دنباله دار "81 پی/وایلد-2" به قطر پنج كیلومتر گذشت.

این كاوشگر از حدود 240 كیلومتری هسته دنباله دار گذشت و ذراتی كه از سطح آن متصاعد می شد را جمع آوری كرد. این ذرات بسیار ریز (كه ابعاد آنها چند هزارم میلیمتر است) در سال 2006 در یك كپسول مهر و موم شده به زمین بازگردانده شد.

مواد بازگردانده شده به زمین در میان آزمایشگاه های نجومی برتر جهان توزیع شد كه دریچه خارق‌العاده ای به روی شرایطی كه در نخستین مراحل تشكیل منظومه شمسی یعنی تشكیل سیارات و دنباله دارها حكم بود گشوده است. "

منبع : http://www.bbc.co.uk/persian/science/2009/08/090818_si_life_earth_comet.shtml

 

 

اينگونه مشاهدات يا اكتشافات و در كل اينگونه مطالب كه منشاء حيات را برون سياره‌اي معرفي مي‌كند ، پاسخ نهايي براي پيدايش منشاء و مبدا حيات نيست !

براي اينكه اين سوال مطرح ميشود كه اينگونه تركيبات در فضاي ميان ستاره‌اي يا ميان كهكشاني چگونه پديدار شده‌اند ؟

همانطور كه توضيح داده شد حيات جانوري و گياهي چهار عنصر دارد :

1- آب
2- خاك ( عناصر و تركيباتشان )
3- نور كه سلول انس را خلق مي‌كند
4- مارج ( طيف پايين نور مريي و غير مريي ) كه سلول جن را خلق مي‌كند

اين دو سلول در نهايت با هم ادغام شده و سلول انساني را بوجود مي‌آورد . تابشهاي الكترومغناطيسي و عناصر موجود در هر مكان از عالم ميتواند باعث بوجود آمدن تركيبات آلي شود .

 

خداوند در كتاب قرآن اشاره نموده است كه انسان به چند طريق خلق شده و ميشود .

1- تكامل از آب و خاك ( املاح ) ، نور و مارج
2- خلقت آدم از گل
3- خلقت زوج آدم از خودش
4- خلقت از گامتها ( سلولهاي جنسي ، مني و تخمك )
5- خلقت مسيح رسول الله
6- خلقت انتقالي و تركيبي آدم و زوجش و ابليس از بهشت به زمين ( هبوط ) - زنده شدن مردگان در دنيا ( معجزه ) و در آخرت ( قيامت )
7- و همچنين رشد جنين در كبد نيز مشاهده شده است .

 

شروع حیات در زمین

در حدود چهار میلیارد سال پیش سطح زمین پوشیده از مواد مذاب بود و امکان تشکیل حیات بر روی کره زمین وجود نداشت . پس از مدتی سطح سیاره زمین سرد شد وپوستهای سنگی آنرا فرا گرفت .بخار آب موجود در اتمسفر متراکم شد و با بارش باران اقیانوس های وسیعی بر روی کره زمین به وجود آمد ؟ بسیاری از زیست شناسان اعتقاد دارند که حیات اولین بار در این اقیانوس های حاصل از باران به وجود آمده است و به عقیده آنان تکامل جانداران صدها میلیون سال طول کشیده است و شواهد حاکی از این است که زمین مدتها قبل از پیدایش حیات وجود داشته است که این شواهد را اندازه گیری سن زمین نشان می دهد.

مواد شیمیایی و پایه ای حیات چگونه تشکیل شدند ؟

نظریه های علمی بیانگر این مطلب است که در نخستین مراحل پیدایش حیات ملکولهای غیر زنده در طی واکنش هایی شیمیایی با هم تعداد زیادی ملکول های آلی ساده را تشکیل دادند و این ملکولهای ساده با استفاده از انرژی های محرک( از قبیل انرژی خورشید ، گرمای حاصل از فعالیت های آتشفشانی و رعدو برق) ملکولهای پیچیده تری را به وجود آوردند.این ملکولهای پیچیده واحدهای سازنده اولین سلولها را تشکیل دادند و این فرضیه که بسیاری از واحد های آلی سازنده حیات نخستین بار از ملکولهای غیر زنده تشکیل شده اند بارها مورد آزمایش قرار گرفت و از لحاظ علمی تایید شد.

 درباره چگونگی تشکیل حیات چندین نظریه وجود دارد که تعدادی از آنان را برای شما معرفی می کنیم .

 1- مدل سوپ بنیادین :

در دهه 1920 دانشمندان اظهار داشتند که در اقیانوس های اولیه زمین یکباره مقدار زیادی مواد آلی پدید آمدند و این نظریه به مدل سوپ بنیادین مشهور است .تصور دانشمندان بر این است که درآن هنگام اقیانوس های زمین مملو از ملکولهای آلی مختلف بودند.این دانشمندان فرض کرده بودند که این ملکولها در اثر انرژی حاصل از تابش خورشید ؟ انفجارهای آتشفشانی و رعد و برق پدید آمده بودند.پس از آن گروهی از دانشمندان اعلام کردند که در جو اولیه زمین اکسیژن وجود نداشته است و در عوض غنی از نیتروژن،هیدروژن و گازهای دارای هیدروژن مانند بخار آب و آمونیاک و متان بوده است .در آن زمان انرژی خورشید یا انرژی الکتریکی حاصل از رعد و برق این ملکولها را به سطوح انرژی بالاتر ( ملکولهای برانگیخته ) انتفال داده اند.

استانلی میلر ( Stanley Miller  ) در نیمه های قرن بیستم مدل سوپ بنیادین را آزمایش کرد . وی گازهای متان و بخار آب ، آمونیاک و هیدروژن را درون دستگاهی قرار داد و منظور شبیه سازی رعدو برق از یک جرقه الکتریکی استفاده کرد ، بعد از چند روز وی در آن دستگاه ترکیبات متعددی پیدا کرد که این ترکیبات شامل برخی از عناصر تشکیل دهنده حیات از جمله آمینو اسیدها ، اسیدهای چرب و کربوهیدراتها بودند.این نتایج نشان میدهد که برخی از مواد شیمیایی پایه ای حیات در شرایطی مشابه شرایط آزمایشگاهی میلر پدید آمدند.

دلیل مردود بودن آرمایشات میلر را از نظر سایر دانشمندان :

 تحقیقاتی درباره مدل سوپ بنیادین :

اکتشافات جدیدی که بعد از نظریه سوپ بنیادین به دست آمد باعث ارزیابی مجدد مدل سوپ بنیادین شد . در زمان آزمایش میلر زیست شناسان تصور می کردند که پیدایش حیات در حدود یک میلیارد سال پیش روی داده است . اما اندازه گیری سن زمین و کشف سنگواره هایی که 5/3 میلیارد سال سن داشتند نشان داد که حیات در واقع بسیار پیشتر از آن تشکیل شده است .ما اکنون می دانیم که مخلوطی از گازهای مورد استفاده در آزمایش میلر هنگام پیدایش حیات وجود نداشته است .

در آن زمان زمین فاقد لایه حفاظتی اوزون بوده است و پرتوهای ماورای بنفش بدون اوزون همه آمونیاک ها و متانهای موجود در اتمسفر را از بین می برند .از سوی دیگر در صورتی که گازهای آمونیاک و متان در آزمایش میلر وجود نداشته باشند .بعد از مردود شناختن نظریه میلر دانشمندان مدلی دیگر به نام مدل حباب را پیشنهاد کردند.

 مدل حباب :

چندی بعد دانشمندان اعلام کردند که فرآیندهای کلیدی که مواد شیمیایی مورد نیاز برای حیات را به وجود آوردند درون حباب های سطح اقیانوس ها انجام شده است .

این مدل شامل پنج مرحله اصلی است  :

1- آمونیاک , متان و دیگر گازهای حاصل از انفجار های آتشفشانی زیر دریایی در حباب های زیر دریا محبوس می شدند .

2- متان و آمونیاک های مورد نیاز برای تشکیل آمینو اسید ها درون حباب ها در مقابل صدمات حاصل از اشعه ماورای بنفش محفوظ می ماندند .

3- حباب ها به سطح اقیانوس ها می آمدند و و پس از ترکیدن ؟ ملکول های آلی ساده آزاد می کردند .

4- ملکول های آلی ساده ضمن انتقال توسط باد و حرکت به سمت بالا در معرض اشعه ماورای بنفش نور خورشید و رعد و برق قرار می گرفته اند و در نتیجه نیروی لازم برای واکنش های بعدی برایشان فراهم می شد .

5- باران بسیاری از این ملکول های آلی را که به تازگی تشکیل شده بودند به درون اقیانوس می برد و چرخه دیگری را شروع می کردند .

 

محمدرضا طباطبايي 27/2/87

http://www.ki2100.com

 

 

مدركي براي اثبات وجود يوفوها و سرنشينان آن :

 

سه ميليون گردشگر براي بازديد جسد موجود فضايي به آمريكا سفر مي‌كنند !

رئيس انجمن هتل‌داران شهر روزول آمريكا از علاقمندان به شركت در شصتمين سالگرد واقعه سقوط بشقاب پرنده در اين بخش ، درخواست كرد تا اطلاع ثانوي از برنامه‌ريزي براي سفر به اين قسمت صرفنظر كنند .
خبرگزاري ميراث فرهنگي ـ گروه بين‌الملل ـ / دقيقا 60 سال پيش يك بشقاب پرنده با دو سرنشين فضايي در شهر روزول واقع در كنار نيومكزيكو سقوط كرد و اولين مدرك مستند براي بررسي اجسام ناشناخته فضايي به دست متخصصان ناسا افتاد .

به گزارش ميراث خبر ، روزنامه تايمز چاپ لندن در اين مورد نوشت : « به همين مناسبت حدود سه ميليون گردشگر به شهرها و ايالت‌ روزول و نيومكزيكو واقع در آمريكا عزيمت كرده‌اند تا ضمن مشاهده جسد موجود فضايي و بشقاب پرنده متعلق به او ، در مراسم جشن و پايكوبي به همين مناسبت شركت كنند . »

رئيس انجمن هتلداران روزول در آمريكا در مصاحبه با روزنامه تايمز گفت: « ظرفيت‌ هتل‌هاي دو شهر روزول و ايالت نيومكزيكو پرشده و حتي‌الامكان كمپينگي ما هم ديگر ظرفيت پذيرش علاقمندان به شركت در اين مراسم مهيج را ندارد . »

وي افزود: « براي پذيرايي از گروه‌هاي گردشگري تدابير زيادي انديشيده بوديم اما انتظار ورود اين تعداد گردشگر را نداشتيم . »

نكته حائز اهميت اينكه موزه روزول كه جسد دو موجود فضايي را درون خود جاي داده سالانه ميزبان بيش از هفت ميليون بازديدكننده خارجي است .

سيد اميد عرب

 

منبع : خبرگزاري ميراث فرهنگي ۱۳۸۶/۴/۲۰

http://www.chn.ir/news/?Section=1&id=23526

 

در واقع اين انكار وجود بشقاب پرنده‌ها و سرنشينان آنها بيشتر مربوط به كشورهاي جهان سوم ميشود ، براي اينكه اين موجودات هوشمند انگيزه‌اي براي سفر به اين ممالك عقب افتاده ندارند . ولي آنها در كشورهاي صنعتي كه تحقيقات هسته‌اي فراوان و همچنين تحقيقات هوا - فضاي گسترده‌اي دارند ، بسيار تردد داشته و به دفعات مشاهده ميشوند و از اين رو پديده‌اي عادي براي مردم اين كشورها شده‌اند .

خيلي‌ها عقيده بر اين دارند كه تكامل انسان باعث پديدار شدن شعور و تمدن شده است . ولي حقيقت اين است كه قبل از پيدايش انسان ، شعور و تمدنهاي بسيار پيشرفته‌تري وجود داشته است و تكامل و يا خلقت انسان اين سطح آگاهي و شعور را پايين آورده است . شايد اين غرور و خودخواهي انسان هرگز اجازه درك واقعيتها را به او ندهد . انسان يكه تاز ميدان علم و دانش نيست بلكه آخر از همه تازه اول راه است .

 

انسان به سوي كند ذهني پيش مي‌رود؟ 

بر اساس يك تحقيق جديد در مورد تغييرات اسكلت و جمجمه انسان از عصر يخي تاكنون ، مغز انسان كه در بيشتر تاريخ بيولوژيكي ما در حال گسترش است ، شروع به چروكيده و كوچك شدن كرده است.  به گزارش ايسنا ، در گزارشي در مجله ديسكاور آمده است:

در طول 20 هزار سال گذشته ، حجم متوسط مغز يك مرد از ميزان 1500 سانتي‌متر مكعب به 1350 كاهش پيدا كرده و تكه‌اي از خود را به اندازه يك توپ تنيس از دست داده است. اين موضوع در مورد زنان نيز تا حدي يكسان است. از سويي اين كوچك‌شدن اندازه مغز به نظر مي رسد سيري تكاملي را طي مي‌كند . به عقيده محققان اگر اين سير كوچك شدن در 20 هزار سال آينده با همين سرعت پيش برود، مغز انسان به اندازه مغز هومواركتوسها، ‌انسان‌هاي اوليه كه 500 هزار سال پيش زندگي مي‌كرده و حجم مغزي آنها 1100 سانتي‌متر مكعب بود بازگردد. به نوشته اين مجله،‌ هنوز علت اين امر و درمان آن به درستي مشخص نشده‌است. به عقيده تعداد كمي از محققان انسان‌ها در مسير كم شدن ميزان هوش قرا دارند، اما به عقيده برخي ديگر، مغز در حال شناخت ساختار و تكوين آن است. براساس اين تحقيقات دو امكان وجود دارد:‌ ممكن است مغز انسان كارايي بيشتري پيداكرده يا انسان‌ها به سمت كند ذهني پيش بروند!

 

منبع : http://www.not.ir/news/115444.aspx

و این دلیل خوبی برای اثبات این موضوع است که انسان در مسیر تکامل همواره با مشکلات جدی مواجه بوده است و نیاز به بازسازی یا اصلاح داشته و خلقت آدم و زوجش به همین دلیل بوده است و اولاد آنها نیز با گذشت زمان دچار همان مشکلات انسانهای نخستین و بدوی تکاملی میشوند .

 

سرمنشاء حیات ممکن است به محیط اطراف سایر ستارگان برسد

این نظریه که پیدایش حیات در زمین ناشی از فرود آمدن موادی از سیارک ها و دنباله دارها بود قوت بیشتری گرفته است. تحقیقات قبلی نشان داده بود که آمینو اسیدها - مصالح اولیه پیدایش حیات - ممکن است در جای دیگری در کیهان آمده باشند. این ملکول ها می توانند به دو نوع باشند، اما در موجودات زنده زمین فقط یکی از این دو نوع به چشم می خورد. اکنون تحقیقی که در "نامه های ژورنال علوم اخترفیزیکی" چاپ شده نشان می دهد که شرایط در اطراف یک ستاره دور افتاده چگونه می تواند زمینه را برای تشکیل یکی از این دو نوع ملکول فراهم کند. آمینواسیدها ملکول هایی مارپیچی (مثل سیمی مارپیچی که برای باز کردن در چوب پنبه ای به کار می رود) هستند که می توانند به راست یا چپ پیچ بخورند و از لحاظ شیمیایی ترجیح خاصی برای پیچیدن به راست یا چپ وجود ندارد. اما در زمین، تقریبا بدون استثنا، این ملکول ها از نوع چپی هستند. یک آزمایش مشهور در سال 1952 نشان داد که چگونه جرقه ای در سطح مخلوطی از مواد ساده شیمیایی که نماینده زمین در شکل اولیه هستند می تواند به تشکیل آمینو اسیدها منجر شود - اما در آن مورد تعداد ملکول های راستی یا چپی تشکیل شده یکسان بود، چنانکه در آزمایش های بعدی هم چنین بود. این ایده که آمینو اسیدها ممکن است با شهاب سنگ ها به زمین آمده باشند، توضیح دیگر است و مطالعات به روی شهاب ها حتی نشان داده است که در این صورت ملکول های پیچیده به چپ غالب خواهند بود. هفته گذشته دانیل گلاوین اخترفیزیکدان ناسا و همکارانش که این یافته را بیشتر بررسی کرده اند اعلام کردند که تحقیقات آنها نشان می دهد که طیف گسترده ای از انواع شهاب ها ممکن است وسیله انتقال مقادیر زیادی از این نوع ملکول باشد. تنها مجهول باقی مانده این است که چه مکانیسمی باعث می شود ملکول های پیچیده به چپ در کیهان تولید، جمع آوری و در نهایت به زمین منتقل شود.

پولاریزه مدور

اکنون اووی مایرهنریچ از دانشگاه نیس سوفیا آنتیپلیس و همکارانش راهی که این وضعیت "تقارن شکن" در آن عملی است را پیدا کرده اند. آنها آزمایش خود را با قطعاتی از مواد یخی که شامل چند ملکول ساده مثل آب، متانول و آمونیاک بود شروع کردند- موادی که می توان آمینو اسید را با آنها تولید کرد. آنها سپس این یخ ها را در معرض نوع بسیار خاصی از نور فرابنفش قرار دادند. نور دارای پولاریزیسیون است، به این معنی که اشعه های نور در طول یک جهت مشخص - مثلا بالا و پایین، یا چپ و راست - نوسان می کند. هرچند نمی توانیم این پدیده را مستقیما ببینیم، اما در عینک های آفتابی پولاریزه قابل مشاهده است. این عینک ها نوری را که در جهت چپ و راست پولاریزه شده مسدود می کنند. در عوض، نوری که محققان از آن استفاده کردند، از نوع پولاریزه مدور بود. پولاریزیسیون این نور به جای آنکه در طول یک جهت مشخص باشد، یک مسیر مارپیچی را دنبال می کند. معلوم شده است که در اطراف یک ستاره در حال شکل گیری، نور با گذر از توده های وسیع ذرات غبار که در طول میدان های مغناطیسی شکل گرفته اند به طور مدور پولاریزه می شود. آزمایش ها نشان داد که نور پولاریزه مدور به تشکیل آمینو اسیدهای پیچیده به راست منجر شد - در حدود یک درصد بیش از نمونه های پیچیده به چپ. این همان میزان اضافه ای است که دکتر گلاوین و همکارانش در شهاب های یافت شده در زمین پیدا کرده اند - و این مکانیسم یک کشف قانع کننده در مورد داشتن ریشه های فرازمینی برای اولین آمینو اسیدها است. دکتر گلاوین به بی بی سی گفت: "این میزان اضافه خیلی جالب است. باید به نوعی این تقارن را شکست، این خیلی مهم است. اما چطور آن را می شکنید؟ این یکی از مهمترین سوالهاست: آیا حیات به طور تصادفی یکی را بر دیگری ترجیح داد؟ به تدریج این طور به نظر می رسد که طبیعت کمی دخالت کرده است." با این حال او اشاره کرد که این ملکول ها می توانند شکل خود را عوض کنند، و یک مخلوط نابرابر از دو نوعِ این ملکول به مرور زمان به مخلوطی برابر بدل می شود. او گفت: "این دقیقا همان آزمایش هایی است که باید انجام دهیم، اما لازم است که تصویری بزرگتر را جلوی چشم داشته باشیم." یعنی شواهد تقویت این ایده را بیابیم که حیات در زمین با انتقال مواد فرازمینی شروع شد، اما مکانیسمی که باعث شد این مخلوط نابرابر در طول سفر دراز به زمین دست نخورده باقی بماند همچنان ناشناخته است.

منبع : http://www.bbc.co.uk/persian/science/2011/01/110126_u04_life_chemicals.shtml

اما چرا تمام اسید آمینه های حیوانی یا نباتی سیاره زمین چپ گرد هستند را میتوان اینگونه توجیه کرد که اسید آمینه های راست گرد قادر به شروع و حتی ادامه تکامل نیستند و اگر تکاملی را ناشی شده بودند نمی توانستند بقا و حیات و حتی تکامل خود را تضمین کرده و خیلی زود نابود و یا منقرض شده اند به هر حال موجود زنده ای با اسید آمینه راست گرد تا به امروز مشاهده و شناسایی نشده و اگر این نظریه ثابت شود نظریه حیات با منشاء خارج سیاره زمین نیز دچار بحران میشود .

 

اگر با خودتان حرف می زنید نامتعادل نیستید.

گروهی از پژوهشگران کانادایی در تحقیقات خود نشان دادند که حرف زدن با خود به معنی عدم تعادل روحی نیست بلکه به فرد کمک می کند که خود را کنترل کنند و رفتارهای تنشی را کاهش دهد.

حتما در مسیر رفتن به اداره ، زنان و یا مردانی را دیده اید که مشغول حرف زدن با خود هستند.

مشاهده این صحنه بی شک شما را به این فکر می اندازد که این افراد از یک مشکل روحی رنج می برند.

این درحالی است که گروهی از محققان دانشگاه تورنتو در بررسیهای خود نشان دادند که حرف زدن با خود برخلاف آنچه که تاکنون تصور می شد به معنی عدم تعادل روحی نیست بلکه می تواند به افزایش خود - کنترلی و کاهش رفتارهای تنشی فرد کمک کرده و فرایند تصمیم گیری را بهبود بخشد.

این محققان با انجام یکسری تست بر روی گروهی از داوطلبان به این نتایج دست یافتند. در برخی از این تمرینات از داوطلبان خواسته شد که با خود حرف بزنند و به طور مرتب یک کلمه را با صدای بلند تکرار کنند.

کسانی که می توانستند با خود حرف بزنند به طور مرتب نتایج بهتری در تستها به دست می آوردند و شرایط کلی بهتری را نسبت به داوطلبانی که از حرف زدن با خود منع شده بودند نشان دادند.

مایکل اینزلیخ سرپرست این تیم تحقیقاتی در این خصوص توضیح داد: "ما شاهد بودیم مردم وقتی مشغول انجام کاری هستند و نمی توانند از ندای درونی استفاده کنند و با خود حرف بزنند اغلب به روش تنشی تری عمل می کنند. از دیرباز همه ما می دانستیم افرادی وجود دارند که یک نوع مکالمه درونی با خود دارند اما تاکنون اهمیت این عملکرد روشن نبود.

اکنون ما دریافتیم که با این روش افراد به طور مرتب پیغامهایی را به درون خود ارسال کرده و درباره آنچه که انجام می دهند با درون خود مشورت می کنند."

براساس گزارش ای. مکس هلث، این محقق افزود: "با حرف زدن با خود برای مثال به خودمان می گوییم که باید به دویدن ادامه دهیم حتی اگر خسته باشیم و یا وقتی از رژیم غذایی استفاده می کنیم دست از خوردن برداریم حتی اگر هنوز یک تکه کیک دیگر باقی مانده باشد.

تمام این پیغامها تنها در سطح افکار ما وجود دارند و اغلب به صورت ساکت میان ما و درون ما از طریق یک ارتباط فکری مبادله می شوند اما کسانی هم هستند که این مکالمات را با صدای بلند با خودشان انجام می دهند. آزمایشات ما نشان داد که این گفتگوی درونی مفید بوده و بسیار رایج است."
 

در حالت کلی هدف و نیت انسان از صحبت کردن ، بر قراری ارتباط و یا رساندن یک مطلب و منظور به دیگری یا سایرین است و گوش کردن و یا خواندن برعکس آن عمل می کند یعنی همین کاری که اینک ما انجام می دهیم . در حالت کلی حرف زدن یا نوشتن نیاز به مخاطب دارد و چون انسان یک موجود ترکیبی از دو موجود با منشاء متمایز است این کاملا طبیعی خواهد بود که دو موجود در پیکر واحدی با هم ارتباط برقرار کنند .

 

راز پيدايش حيات روي زمين كشف شد؟

 

استنلي ميلر در دهه 1960 نشان داد تركيب گازهاي اوليه جو زمين با صاعقه منجر به شكل‌گيري اسيدهاي آمينه مي‌شود. تكرار اين آزمايش با ابزارهاي امروزي نقش مهم آتشفشان و صاعقه را در پيدايش حيات اثبات كرد.

محققان با استفاده از تكنيك‌هاي مدرن توانستند نمونه‌هاي گازي "سوپ ماقبل تاريخ" را كه در سال 1958 /1337 توسط استنلي ميلر، استاد زيست‌شيمي دانشگاه كلمبيا تهيه شده بود، دوباره بازبيني كنند. آن‌ها مقادير زيادي از اسيدهاي آمينه را كشف كردند كه عنصر پايه‌اي حيات است و با تركيب شدن با يكديگر مي‌توانند پروتئين‌ها را شكل دهند.

به گزارش ديلي‌ميل، پروفسور ميلر براي اولين بار در سال 1953 /1332 اين آزمايش مشهور را انجام داد و سعي كرد شرايط اتمسفر زمين را درست قبل از ظاهر شدن حيات روي كره زمين در 4 ميليارد سال قبل بازسازي كند.

با عبور دادن يك جرقه الكتريكي از ميان مخلوطي از متان، آمونياك، بخار آب و هيدروژن و شبيه‌سازي صاعقه‌، او توانست چند اسيد آمينه ساده و ديگر تركيبات آلي را توليد كند. اما سوپ ماقبل اوليه كمي رقيق‌ بود. اين تركيب شامل مقادير زيادي از تركيبات آلي نبود كه بتواند منجر به توليد ساختارهاي پيچيده مورد نياز براي آغاز حيات روي كره زمين باشند.

به همين دليل در آزمايش 1958، پروفسور ميلر با اضافه كردن سولفيد هيدروژن به تركيب اوليه يك قدم مهم در اين زمينه برداشت. سولفيد هيدروژن يك گاز بسيار بدبو و سمي است كه طي فوران آتشفشان‌ها آزاد مي‌شود. 

اما نمونه‌هاي جديد سوپ ماقبل تاريخ كه توسط پروفسور ميلر در دانشگاه كلمبيا واقع در نيويورك ساخته بود، تحليل و بررسي نشد. پروفسور ميلر فقط به طور تصادفي در اواخر زندگي خود وجود آن‌ها را ذكر كرد و دانشمندان نيز اندكي قبل از مرگ او در سال 2007 به اهميت آن‌ها پي بردند. 

نتايج به دست آمده از تحقيقي جديد روي اين نمونه‌ها با استفاده از تكنيك‌هاي جديد كه بيش از 1000 بار نسبت به تجهيزات زمان پروفسور ميلر حساس‌تر هستند، چندي پيش در نشريه آكادمي ملي علوم به چاپ رسيد. 

در اين مطالعات مقادير زيادي از تركيبات آلي شامل 23 اسيد آمينه آشكار شده است. تقريبا 20 اسيد آمينه در زنجيره‌هايي به يكديگر متصل شده و پروتئين‌هايي را براي توليد سلول‌ها و تمام ماشين‌هاي آلي موجودات زنده مي‌سازند. 

ميزان اسيدهاي آمينه بسيار بيش‌تر از مقاديري بود كه در آزمايش سوپ ماقبل تاريخ پروفسور ميلر و دو تحقيق بعدي توليد شده بود. دانشمندان هم‌چنين توانستند با استفاده از تكنيك‌هاي مدرن امروزي نتايج به دست آمده از بازبيني دوباره نمونه‌هاي اصلي كه در سال 2008 /1387انجام شده بود بهبود ببخشند.  

پروفسور جفري بادا از دانشگاه كاليفرنيا در سن‌ديگو، از شاگردان پروفسور ميلر كه اين مطالعات را رهبري كرده ، در اين باره گفت: «ما متوجه شديم ميزان اسيدهاي آمينه توليدشده در آزمايش‌هاي ما بسيار بيش‌تر از تمام آزمايش‌هايي است كه توسط ملير انجام شده بود.» 

اين يافته نه تنها نتايج حاصل از تحقيقات انجام شده در سال 2008 را بهبود مي‌بخشد، بلكه تنوع تركيباتي را نشان مي‌دهد كه مي‌تواند با يك مخلوط گازي خاص توليد شود. اين يافته‌ها اين نظريه‌ را كه آتشفشان‌ها نقش كليدي در آغاز حيات داشته‌اند، تائيد مي‌كند. فوران آتشفشان‌ها منبع اصلي سولفيد هيدروژن و تخليه صاعقه‌ها را فراهم مي‌كند و در سال‌هايي كه زمين جوان‌تر بود، وقوع آن‌ها بسيار معمول‌تر از زمان فعلي بود. 

پروفسور بادا هم‌چنين متوجه شد اسيدهاي آمينه موجود در نمونه‌هاي پروفسور ميلر شبيه به اسيدهاي آمينه‌اي بودند كه در شهاب‌سنگ‌ها يافت مي‌شود و نشان مي‌دهد كه ممكن است فرآيندهاي شامل سوليفد هيدروژن در سراسر منظومه شمسي پراكنده شده باشد.

منبع : سايت خبري كنجكاو

http://hupaa.com/page.php?id=4543

 

 

 

لطفا نظر خود را به تالار زير ارسال فرماييد :


http://persianforum.ki2100.net/viewtopic.php?f=73&t=82

 

# ، موجودات فضایی ، موجودات فضایي ، موجود فضایی ،  موجود فضایي ، موجودات فرا زميني  ، موجودات فرازميني  ، موجودات فرا زمينی ، موجودات فرازميني ،‌ موجود فرا زميني ، موجود فرازميني ، موجود فرا زمينی ، موجود فرازمينی ،  #